Herinrichting Gonnetbuurt en Ripperdapark

Bijgewerkt tot en met 7 juni 2024
Status: Ontwerp

De Gonnetstraat, Claes van Ruyvenstraat en Phoenixstraat krijgen een nieuwe inrichting. In de Gonnetbuurt zijn 2 nieuwe woontorens gebouwd. We willen er nu een fijne buurt van maken om te wonen en te werken. In het Ripperdapark wordt op hetzelfde moment groot onderhoud uitgevoerd.

Het bouwterrein aan de Gonnetstraat

Wat u moet weten

  • In de hele Gonnetbuurt wordt ruimte vrijgemaakt voor meer groen, fietsparkeren en toegankelijke stoepen. De rijwegen worden smaller gemaakt en de hele buurt wordt eenrichtingsverkeer
  • In het Ripperdapark wordt de bestrating vernieuwd
  • In de Gonnetbuurt en het Ripperdapark wordt een afvoersysteem aangelegd om de hoeveelheid grondwater beter te kunnen beheersen
  • Er komt in het hele gebied energiezuinige led-verlichting

Waarom we dit doen

De Gonnetbuurt verandert de komende tijd van een plek met veel bedrijven, naar een buurt waar je prettig kan wonen. Bij deze verandering hoort ook een andere inrichting van de straten. 

De straten zijn verouderd, er is weinig groen en we willen de straten klimaatbestendiger maken. Door de nieuwe inrichting van de openbare ruimte in de Gonnetbuurt, wordt het een fijne buurt om te wonen en werken.

In de Gonnetbuurt zijn de grondwaterstanden hoog, daarom nemen we maatregelen om dit te verbeteren. 

Het Ripperdapark heeft een monumentaal karakter en is daarom een belangrijk onderdeel van het project. De stoepen en de rijbaan van het Ripperdapark knappen we op met respect voor de klassieke uitstraling. 

Meedenken en meedoen

Na de zomervakantie van 2024 kunnen we beginnen met het ontwerp voor de herinrichting. Als het 1e schetsontwerp is gemaakt, willen we dat graag presenteren en hierover in gesprek gaan met omwonenden en ondernemers. We verwachten de betrokkenen eind 2024 te kunnen uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. 

Planning

Planning

najaar 2024

Todo
Todo

vaststelling startnotitie door gemeenteraad

eind 2024

Todo
Todo

schetsontwerp klaar

begin 2025

Todo
Todo

collegebesluit voorlopig ontwerp

midden 2025

Todo
Todo

voorlopig ontwerp ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

eind 2025

Todo
Todo

vaststelling definitief ontwerp door gemeenteraad

eind 2025 of begin 2026

Todo
Todo

start uitvoering herinrichting

Contact

Remco Clemens, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl

Met wie we samenwerken