Herinrichting Houtplein en omgeving

Bijgewerkt tot en met 8 september 2023
Status: Uitvoering

Het Houtplein krijgt een nieuwe inrichting. We willen dat het Houtplein een gastvrije en goed werkende entree van de stad wordt. Het plein blijft belangrijk voor openbaar vervoer en fietsverkeer. Door de herinrichting van het plein en de omgeving wordt het gebied prettiger voor omwonenden en reizigers.

Houtplein in Haarlem Zuidwest

Wat u moet weten

 • PWN heeft nieuwe waterleiding aangelegd
 • De bussen rijden tot september 2023 om. Het gaat om de Connexxion-lijnen 3, 80, 255, 340, 346, 356 en Arriva-lijn 50
 • De hoofdriolering is met relining (aanbrengen van een kous in de bestaande riolering) verbeterd

Waarom we dit doen

De inrichting van het Houtplein voldoet niet meer aan de huidige eisen. De stoepen en straat zijn rommelig en versleten en ook de verkeersveiligheid moet worden verbeterd.

Wat we gaan doen

 • We gaan de verkeersveiligheid verhogen door een betere scheiding van weggebruikers
 • Geen autoverkeer meer op het Houtplein
 • De bushaltes in de Tempeliersstraat komen op het Houtplein
 • Er komt meer ruimte voor voetgangers en busreizigers
 • In parkeergarage Houtplein wordt een fietsenstalling gemaakt
 • Op het plein komt meer groen. De huidige bomen worden vervangen door iepen die vrij kunnen uitgroeien. Door de schaduw van de bomen wordt het verblijf op het plein aangenamer als het heel warm wordt
 • Op de stoep worden speciale tegelstroken aangebracht voor blinden en slechtzienden

Fietsparkeren in parkeergarage Houtplein

In parkeergarage Houtplein komt een fietsenstalling. Dit voorstel is in 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd. Met de huidige werkzaamheden aan het Houtplein wordt ook de fietsenstalling meegenomen. Een gedeelte van de parkeergarage wordt afgeschermd met een muur. De fietsenstalling krijgt een nieuwe ingang op de stoep van het Houtplein. Er komt een trap met hellingbaan.

Artist impression fietsenstalling Houtplein
Artist impression fietsenstalling Houtplein

Planning

Planning

vanaf 4 september 2023

Actief
Actief

opheffen tijdelijke haltes

Actief
Actief

werkzaamheden rond monumentale boom

september - oktober 2023

Todo
Todo

aanleg kabels en leidingen voor fietsentree

oktober 2023

Todo
Todo

Wagenmakerslaan asfalteren

voorjaar 2024

Todo
Todo

fietsentree klaar

Contact

Bart van der Vlies, procesmanager
14 023
herinrichtinghoutplein@haarlem.nl

Anouck Gaastra, omgevingsmanager Dura Vermeer
06 53 59 97 12
rogo@duravermeer.nl

Inloopspreekuur

Iedere woensdag van 14.30 tot 15.30 is er in de bouwkeet op het Houtplein een inloopspreekuur. U kunt hier dan uw vragen stellen.

Dura Vermeer BouwApp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van het Houtplein maakt de aannemer gebruik van de ‘Dura Vermeer BouwApp’. Via deze app blijft u op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

Met wie we samenwerken

 • Provincie Noord-Holland
 • Dura Vermeer