Herinrichting Houtplein en omgeving

Bijgewerkt tot en met 14 februari 2024
Status: Uitvoering

Het grootste deel van het Houtplein en de omliggende straten heeft een nieuwe inrichting gekregen. Op het Houtplein is een bushalte gerealiseerd waardoor het plein een gastvrije en goed werkende entree van de stad is geworden. Onderdeel van dit project is het realiseren van de fietsentree op het Houtplein. In deze bewaakte fietsenstalling kunnen reizigers straks hun fiets parkeren als ze verder reizen met de bus of de stad in gaan.

Bushalte Houtplein

Wat u moet weten

  • Alle bussen stoppen op het Houtplein of in de Dreef, met uitzondering van lijn 3
  • De werkzaamheden aan de fietsentree starten in januari 2024
  • De hoofdriolering is verbeterd

Waarom we dit doen

In het kader van het fietsbeleid zetten we in op ‘de fiets als vanzelfsprekende keuze’. Dat betekent dat we onder andere meer fietsenstallingen bouwen die gemakkelijker bereikbaar zijn. Daarom komt er een fietsenkelder op het Houtplein. Een gedeelte van de parkeergarage wordt ingericht als ondergrondse fietsenstalling. 

De entree van de fietsenstalling is gelegen op de stoep van het Houtplein ter hoogte van het ING kantoor. Met een trap en een hellingbaan bereiken fietsers de ondergrondse fietsenstalling. Deze werkzaamheden starten begin 2024. Als de entree klaar is, wordt de weginrichting op het Houtplein definitief gemaakt en afgerond.

Wat we gaan doen

  • We gaan de verkeersveiligheid verhogen door een betere scheiding van weggebruikers
  • Geen autoverkeer meer op het Houtplein
  • In parkeergarage Houtplein wordt een fietsenstalling gemaakt
  • Op het plein komt meer groen. De huidige bomen worden vervangen door iepen die vrij kunnen uitgroeien. Door de schaduw van de bomen wordt het verblijf op het plein aangenamer als het heel warm wordt

Fietsparkeren in parkeergarage Houtplein

In parkeergarage Houtplein komt een fietsenstalling. Dit voorstel is in 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd. Met de huidige werkzaamheden aan het Houtplein wordt ook de fietsenstalling meegenomen. Een gedeelte van de parkeergarage wordt afgeschermd met een muur. De fietsenstalling krijgt een nieuwe ingang op de stoep van het Houtplein. Er komt een trap met hellingbaan.

Artist impression fietsenstalling Houtplein
Artist impression fietsenstalling Houtplein

Planning

Planning

vanaf 4 september 2023

Actief
Actief

opheffen tijdelijke haltes

Actief
Actief

werkzaamheden rond monumentale boom

september - oktober 2023

Actief
Actief

aanleg kabels en leidingen voor fietsentree

oktober 2023

Actief
Actief

Wagenmakerslaan asfalteren

eind 2023

Todo
Todo

aanleg groen

januari 2024

Todo
Todo

start bouw fietsentree

zomer 2024

Todo
Todo

fietsentree gereed en aanleg definitieve weginrichting

Contact

Bart van der Vlies, procesmanager
14 023
herinrichtinghoutplein@haarlem.nl

Dura Vermeer BouwApp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van het Houtplein maakt de aannemer gebruik van de ‘Dura Vermeer BouwApp’. Via deze app blijft u op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

Met wie we samenwerken

  • Provincie Noord-Holland
  • Dura Vermeer