Herinrichting Lodewijk van Deyssellaan - Pim Mulierlaan

Bijgewerkt tot en met 27 december 2022
Status: Ontwerp

Wij gaan de Lodewijk van Deyssellaan, Pim Mulierlaan en de kruispunten Orionbrug en de Stuyvesantbrug opnieuw inrichten.

Lodewijk van Deyssellaan

Wat u moet weten

  • De Lodewijk van Deyssellaan is onderdeel van een belangrijke regionale fietsroute en deze richten we daarom in als een fietsstraat. In een fietsstraat staan de fietsers voorop en is de auto te gast
  • In de Pim Mulierlaan gaan we de verkeersveiligheid voor (met name) schoolkinderen vergroten
  • Het college van burgemeester en wethouders heeft het programma van eisen voor de nieuwe inrichting vastgesteld. Begin 2023 bespreekt de gemeenteraad het stuk. Als zij het stuk vaststellen starten we met het maken van een ontwerp voor de nieuwe inrichting

Planning

Planning

2022

Voltooid
Voltooid

klankbordgroep uit de buurt en andere stakeholders denken mee over het programma van eisen

20 december 2022

Voltooid
Voltooid

college stelt programma van eisen vast

1e helft 2023

Todo
Todo

programma van eisen ter vaststelling naar gemeenteraad

Todo
Todo

uitvoeren verkeerskundige studie en maken schetsontwerp nieuwe inrichting

Todo
Todo

schetsontwerp delen met de buurt en andere stakeholders en ophalen ideeën

Todo
Todo

vrijgeven voorlopig ontwerp voor inspraakperiode, iedereen kan gedurende 6 weken reageren

Todo
Todo

reacties op het ontwerp worden waar nodig en mogelijk verwerkt in een definitief ontwerp. Als het definitief ontwerp is vastgesteld gaat de gemeente een aannemer selecteren voor de uitvoering van het project

Todo
Todo

vaststellen definitief ontwerp

2024

Todo
Todo

start werkzaamheden

Documenten

Met wie we samenwerken

Contact

Jeroen Bakker, procesmanager
14023
projecten@haarlem.nl