Herinrichting Lodewijk van Deyssellaan - Pim Mulierlaan

Bijgewerkt tot en met 24 februari 2023
Status: Ontwerp

Wij gaan de Lodewijk van Deyssellaan, Pim Mulierlaan en de kruispunten Orionbrug en de Stuyvesantbrug opnieuw inrichten.

Lodewijk van Deyssellaan

Wat u moet weten

  • De gemeenteraad heeft het programma van eisen voor de nieuwe inrichting vastgesteld. Hierin staat o.a. dat de narcissenvelden langs de Lodewijk van Deyssellaan behouden blijven. Ook houden we in het ontwerp rekening met de snelheid van elektrische fietsen. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden. Het plan is te bekijken onder documenten
  • Om de verkeersveiligheid te vergroten en het fietsgebruik te stimuleren richten we de Lodewijk van Deyssellaan en de Pim Mulierlaan in als fietsstraat. In een fietsstraat is de fietser de belangrijkste gebruiker, de auto is te gast. De Lodewijk van Deyssellaan wordt daarbij eenrichtingsverkeer voor auto’s. Tussen de Laurens Reaellaan en de Pim Mulierlaan blijft de Lodewijk van Deyssellaan beschikbaar voor tweerichtingsverkeer voor auto’s
  • Het nieuw in te richten stuk Lodewijk van Deyssellaan vormt een belangrijke schakel in de toekomstige doorfietsroute van Uitgeest naar Heemstede. Deze doorfietsroute is onderdeel van een toekomstig doorfietsroutenetwerk binnen de provincie Noord-Holland. Op zo’n doorfietsroute is de fietser de belangrijkste weggebruiker. Daardoor gaat de gemiddelde snelheid omlaag en wordt het verkeersveiliger. Omdat de fiets een schone manier van vervoer is die weinig ruimte inneemt zet de gemeente de komende jaren in op deze vorm van vervoer. Dit is nodig in een stad met een groeiend aantal inwoners, waar we ook een gezonde luchtkwaliteit willen behouden

Planning

Planning

2022

Voltooid
Voltooid

klankbordgroep uit de buurt en andere stakeholders denken mee over het programma van eisen

26 januari 2023

Voltooid
Voltooid

programma van eisen vastgesteld door gemeenteraad

Begin 2023

Todo
Todo

uitvoeren verkeerskundige studie en maken schetsontwerp nieuwe inrichting

Eerste helft 2023

Todo
Todo

schetsontwerp delen met de buurt en andere stakeholders

Todo
Todo

vrijgeven voorlopig ontwerp voor inspraakperiode, iedereen kan gedurende 6 weken reageren

Todo
Todo

reacties op het ontwerp worden waar nodig en mogelijk verwerkt in een definitief ontwerp. Als het definitief ontwerp is vastgesteld gaat de gemeente een aannemer selecteren voor de uitvoering van het project

Todo
Todo

vaststellen definitief ontwerp

2024

Todo
Todo

start werkzaamheden

Documenten

Met wie we samenwerken

Contact

Jeroen Bakker, procesmanager
14023
projecten@haarlem.nl