Herinrichting Lodewijk van Deyssellaan - Pim Mulierlaan

Bijgewerkt tot en met 2 augustus 2023
Status: Ontwerp

Wij gaan de Lodewijk van Deyssellaan, Pim Mulierlaan en de kruispunten Orionbrug en de Stuyvesantbrug opnieuw inrichten.

Lodewijk van Deyssellaan

Wat u moet weten

  • De narcissenvelden langs de Lodewijk van Deyssellaan behouden blijven
  • In het ontwerp wordt ook rekening gehouden met de snelheid van elektrische fietsen 
  • We willen zoveel mogelijk bestaande bomen behouden
  • de Lodewijk van Deyssellaan en de Pim Mulierlaan worden ingericht in als fietsstraat. Dit doen we om de verkeersveiligheid te vergroten en het fietsgebruik te stimuleren
  • De Lodewijk van Deyssellaan wordt eenrichtingsverkeer voor auto’s. Tussen de Laurens Reaellaan en de Pim Mulierlaan blijft de Lodewijk van Deyssellaan beschikbaar voor tweerichtingsverkeer voor auto’s
  • Het schetsontwerp is klaar. Iedereen kon tot en met 17 juli 2023 reageren op de schets. De reacties worden nu bekeken.

Waarom we dit doen

Het nieuw in te richten stuk Lodewijk van Deyssellaan vormt een belangrijke schakel in de toekomstige doorfietsroute van Uitgeest naar Heemstede. Deze doorfietsroute is onderdeel van een toekomstig doorfietsroutenetwerk binnen de provincie Noord-Holland. Op zo’n doorfietsroute is de fietser de belangrijkste weggebruiker. Daardoor gaat de gemiddelde snelheid omlaag en wordt het verkeersveiliger. Omdat de fiets een schone manier van vervoer is die weinig ruimte inneemt zet de gemeente de komende jaren in op deze vorm van vervoer. Dit is nodig in een stad met een groeiend aantal inwoners, waar we ook een gezonde luchtkwaliteit willen behouden

Meedenken en meedoen

Om de verkeersveiligheid te vergroten en het fietsgebruik te stimuleren richten we de Lodewijk van Deyssellaan en de Pim Mulierlaan in als fietsstraat. Het schetsontwerp is klaar. Iedereen kon tot en met 17 juli 2023 reageren op de schets. Alle reacties worden nu bekeken.

Bekijk de reacties

Planning

Planning

2022

Voltooid
Voltooid

klankbordgroep uit de buurt en andere stakeholders denken mee over het programma van eisen

26 januari 2023

Voltooid
Voltooid

programma van eisen vastgesteld door gemeenteraad

begin 2023

Voltooid
Voltooid

uitvoeren verkeerskundige studie en maken schetsontwerp nieuwe inrichting

22 juni - 17 juli 2023

Voltooid
Voltooid

schetsontwerp delen met de buurt en andere stakeholders

2e helft 2023

Todo
Todo

vrijgeven voorlopig ontwerp voor inspraakperiode, iedereen kan gedurende 6 weken reageren

Todo
Todo

reacties op het ontwerp worden waar nodig en mogelijk verwerkt in een definitief ontwerp. Als het definitief ontwerp is vastgesteld gaat de gemeente een aannemer selecteren voor de uitvoering van het project

Todo
Todo

vaststellen definitief ontwerp

2024

Todo
Todo

start werkzaamheden

Met wie we samenwerken

Contact

Jeroen Bakker, procesmanager
14023
projecten@haarlem.nl