Herinrichting Nieuwe Groenmarkt en de Krocht

Bijgewerkt tot en met 9 januari 2024
Status: Idee

Samen met buurtbewoners gaan wij een plan maken om de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht opnieuw in te richten. Op 30 november 2023 houden wij een 1e bijeenkomst voor alle buurtbewoners en daarna zullen we in verschillende sessies het plan samen verder uitwerken.

De Nieuwe Groenmarkt op een rustige dag
Foto door Jurriaan Hoefsmit

Wat u moet weten

  • Het ontwerp van de herinrichting wordt gemaakt door middel van co-creatie. Dit betekent dat we samen met bewoners, organisaties en ondernemers uit de buurt het plan maken
  • Een eerder gemaakt plan om een (gedeeltelijk) ondergrondse fietsenstalling op de Nieuwe Groenmarkt te bouwen gaat nu definitief niet door

Waarom we dit doen

De afgelopen jaren hebben we ervoor gezorgd dat er minder auto's over de Nieuwe Groenmarkt rijden. Op initiatief van het buurtcomité voor de herinrichting en de gemeente willen we nu verder gaan met de ontwikkeling van het gebied. We willen hierbij samenwerken met de buurt.

Wat we gaan doen

Op 30 november 2023 was er een grote bijeenkomst waar alle bewoners en belanghebbenden uit de buurt voor uitgenodigd waren. Tijdens die bijeenkomst kon iedereen zijn of haar mening en wensen voor de herinrichting aangeven. Ook konden geïnteresseerden zich daar opgeven voor een kleinere werkgroep die verder gaat met de co-creatie.

We zullen ongeveer een half jaar lang met deze werkgroep een co-creatie proces gaan doorlopen. Dat betekent dat de gemeente en de deelnemers aan deze werkgroep als gelijke partners aan een plan zullen werken voor de nieuwe inrichting van het gebied. Om te zorgen dat dit goed verloopt hebben we, in overleg met het buurtcomité, het bureau Open Kaart gevraagd om het proces van co-creatie te begeleiden.

Na deze periode zal het plan uitgewerkt worden tot een voorlopig ontwerp en zal de gemeenteraad een besluit nemen over het plan. 

Meedenken en meedoen

Binnenkort beginnen we met de co-creatie in een kleine werkgroep. In deze werkgroep zitten buurtbewoners met verschillende belangen. U kunt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen door u aan te melden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar nieuwegroenmarkt@haarlem.nl

Planning

Planning

21 september 2023

Voltooid
Voltooid

collegebesluit co-creatie behandeld in Commissie Beheer

30 november 2023

Voltooid
Voltooid

startbijeenkomst co-creatie

1e helft 2024

Todo
Todo

co-creatie ontwerpsessies

zomer 2024 - eind 2024

Todo
Todo

uitwerking plan tot voorlopig ontwerp

eind 2024

Todo
Todo

inspraakperiode voorlopig ontwerp

2025

Todo
Todo

besluit gemeenteraad

Contact

Edwin Daemen, procesmanager
14 023
nieuwegroenmarkt@haarlem.nl