Herinrichting Nieuwe Groenmarkt en de Krocht

Bijgewerkt tot en met 1 juli 2024
Status: Idee

Samen met buurtbewoners maken wij een plan om de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht opnieuw in te richten. In november 2023 was er een 1e bijeenkomst voor de buurt. Er is daarna een werkgroep opgezet met geïnteresseerde buurtbewoners. Zij denken actief mee over een schetsontwerp voor de herinrichting van het gebied.

De Nieuwe Groenmarkt op een rustige dag
Foto door Jurriaan Hoefsmit

Wat u moet weten

  • Het ontwerp van de herinrichting wordt gemaakt door middel van co-creatie. Dit betekent dat we samen met bewoners, organisaties en ondernemers uit de buurt het plan maken
  • Een eerder gemaakt plan om een (gedeeltelijk) ondergrondse fietsenstalling op de Nieuwe Groenmarkt te bouwen gaat nu definitief niet door

Waarom we dit doen

De afgelopen jaren hebben we ervoor gezorgd dat er minder auto's over de Nieuwe Groenmarkt rijden. Op initiatief van het buurtcomité voor de herinrichting en de gemeente werken we nu verder aan de ontwikkeling van het gebied. We werken hierbij samen met de buurt.

Wat we gaan doen

Tijdens de 1e bijeenkomst op 30 november 2023 konden alle bewoners en belanghebbenden uit de buurt hun meningen en wensen delen voor de herinrichting. Na die bijeenkomst is een kleinere werkgroep opgezet die verder gaat met de co-creatie.

De co-creatie duurt ongeveer een half jaar. We werken samen met de werkgroep als gelijke partners aan het plan voor de nieuwe inrichting van het gebied. Om te zorgen dat dit goed verloopt hebben we, in overleg met het buurtcomité, ontwerpbureau Open Kaart gevraagd om de co-creatie te begeleiden.

Na deze periode wordt het plan uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp ligt daarna ter inzage, wat betekent dat u erop kunt reageren. Na het verzamelen van alle reacties zal de gemeenteraad een besluit nemen over het definitieve ontwerp voor de herinrichting.

U kunt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen door u aan te melden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar nieuwegroenmarkt@haarlem.nl

Planning

Planning

21 september 2023

Voltooid
Voltooid

collegebesluit co-creatie behandeld in commissie Beheer

30 november 2023

Voltooid
Voltooid

startbijeenkomst co-creatie

1e halfjaar 2024

Voltooid
Voltooid

co-creatie ontwerpbijeenkomsten

2e halfjaar 2024

Todo
Todo

uitwerking plan tot voorlopig ontwerp

eind 2024

Todo
Todo

inspraakperiode voorlopig ontwerp, mogelijkheid om te reageren

2025

Todo
Todo

besluit gemeenteraad

Contact

Edwin Daemen, procesmanager
14 023
nieuwegroenmarkt@haarlem.nl