Herinrichting Spaarnwouderstraat en zijstraten

Bijgewerkt tot en met 14 mei 2024
Status: Ontwerp

De Spaarnwouderstraat, Spiegelstraat, Sleutelstraat en de Nieuwe Spaarnwouderstraat worden vernieuwd. Er komt meer groen, het riool wordt afgekoppeld en de straten worden toegankelijker en veiliger voor verkeer.

Amsterdamse poort

Wat u moet weten

Spaarnwouderstraat:

  • De 1 richting voor de auto en 2 richting voor de fietsers blijft hetzelfde
  • Er wordt ruimte vrijgemaakt voor groenvakken, fietsparkeren en autoparkeren 

Gebied rondom Amsterdamse Poort:

  • Nieuwe inrichting, zodat het veiliger wordt voor fietsers en voetgangers
  • Het wordt een aantrekkelijke omgeving om te wonen en ontspannen
  • Hoogteverschillen in de straten worden minder, waardoor toegankelijk is voor mindervaliden

Wat hieraan vooraf ging

We hebben het ontwerp van 2012 aangepast aan de nieuwe plannen van de gemeente. Ook hebben we de kennis en aandachtspunten van de buurt meegenomen in het ontwerp. Op 19 juni 2023 heeft daarvoor een 1e bewonersavond plaatsgevonden. Tijdens deze avond werden bewoners op de hoogte gesteld van het plan om de straat opnieuw in te richten en konden zij hun onderwerpen benoemen voor de herinrichting. Op 7 maart 2024 vond er een 2e bijeenkomst met de buurt plaats. Tijdens deze bijeenkomst is het voorlopige ontwerp gepresenteerd. 

Meedenken en meedoen

Op 7 maart 2024 was er een informatiebijeenkomst waar bewoners het voorlopig ontwerp voor de straten alvast konden bekijken. Er is toen gesproken over de parkeerdruk, het tekort aan fietsparkeerplaatsen en het groen in de straten. Het voorlopig ontwerp is na deze bijeenkomst aangepast, er zijn er meer parkeerplaatsen in het ontwerp opgenomen. 

Het voorlopig ontwerp ligt tussen 30 april en 18 juni 2024 ter inzage. U kunt op het plan reageren door een mail te sturen naar projecten@haarlem.nl met als onderwerp ‘Herinrichting Spaarnwouderstraat’. 

Alle reacties die we ontvangen worden beoordeeld en - als dat mogelijk en nodig is - meegenomen in het definitieve ontwerp.  

Planning

Planning

7 maart 2024

Voltooid
Voltooid

informatiebijeenkomst

30 april – 18 juni 2024

Actief
Actief

inspraakperiode voorlopig ontwerp

3e kwartaal 2024

Todo
Todo

aanpassen voorlopig ontwerp

4e kwartaal 2024

Todo
Todo

vaststellen definitief ontwerp

1e of 2e kwartaal 2025

Todo
Todo

opstellen contract voor uitvoering werkzaamheden

3e kwartaal 2025

start werkzaamheden

Contact

Edwin Koenen, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl 

Met wie we samenwerken

  • Architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco