Herinrichting Wilhelminastraat en omgeving

Bijgewerkt tot en met 28 juni 2024
Status: Idee

We gaan de Wilhelminastraat, Raamvest, de Raaksbruggen en enkele omliggende straten opnieuw inrichten en groener maken. De straten zijn verouderd en we willen dit gebied klaarmaken voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte en veel regen. Ook komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers en zorgen we ervoor dat het openbaar vervoer goed kan blijven rijden.

Auto's voor stoplichten op de Wilhelminastraat bij de Raakspoort
Wilhelminastraat

Wat u moet weten

  • In het voorjaar van 2024 zijn er gesprekken geweest met buurtbewoners en met andere belanghebbenden. Toen zijn ervaringen en ideeën verzameld over het gebruik van de straten. Deze kennis vanuit de buurt is meegenomen bij het maken van een schetsontwerp voor de herinrichting van het gebied
  • In het najaar van 2024 organiseren we bijeenkomsten waar u uw ideeën voor de invulling van het schetsontwerp kunt bespreken met de gemeente en met uw buren of andere belanghebbenden. Er zullen ook andere mogelijkheden om te reageren georganiseerd worden

Waarom we dit doen

  • Er is dringend onderhoud nodig aan de straten. Het wegdek, de verkeerslichten en de riolering moeten vernieuwd worden en ook de bruggen hebben onderhoud nodig
  • De inrichting van dit gebied past niet meer bij wat we willen voor de stad. We willen een gezonde en veilige stad met een prettige openbare ruimte. Waar kinderen op de stoep kunnen spelen en alles goed bereikbaar is, ook voor ouderen en mindervaliden. Een stad waar ruimte is voor natuur - met gezonde bomen langs de straten - maar ook genoeg ruimte blijft voor monumenten en andere bijzondere plekken. Daarnaast willen we auto’s die niet in Haarlem hoeven te zijn zoveel mogelijk buiten de stad houden

Planning

Planning

eind maart 2024

Voltooid
Voltooid

ervaringen en ideeën van buurtbewoners verzamelen

zomer 2024

Todo
Todo

vaststelling startnotitie door gemeenteraad

najaar 2024

Todo
Todo

buurtbewoners denken mee over schetsontwerp

voorjaar 2025

Todo
Todo

collegebesluit voorlopig ontwerp

midden 2025

Todo
Todo

commissie Beheer bespreekt voorlopig ontwerp

zomer 2025

Todo
Todo

voorlopig ontwerp ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

begin 2026

Todo
Todo

vaststelling definitief ontwerp door gemeenteraad 

Contact

Walter Vroom, procesmanager
14 023
wilhelminastraat@haarlem.nl 

Met wie we samenwerken

Nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van de herinrichting kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.