Herinrichting Wilhelminastraat en omgeving

Bijgewerkt tot en met 12 maart 2024
Status: Idee

We gaan de Wilhelminastraat, Raamvest, de Raaksbruggen en enkele omliggende straten opnieuw inrichten en groener maken. De straten zijn verouderd en we willen dit gebied klaarmaken voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte en veel regen. Ook komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers en zorgen we ervoor dat het openbaar vervoer goed kan blijven rijden.

Auto's voor stoplichten op de Wilhelminastraat bij de Raakspoort

Wat u moet weten

  • Omwonenden kunnen ideeën en ervaringen delen over het gebruik van de straten. Deze kennis vanuit de wijk nemen we mee bij het maken van het schetsontwerp voor de herinrichting van het gebied
  • Als het schetsontwerp klaar is - in het najaar van 2024 - is het mogelijk om uw reactie op het ontwerp te geven

Waarom we dit doen

  • Er is dringend onderhoud nodig aan de straten. Het wegdek, de verkeerslichten en de riolering moeten vernieuwd worden en ook de bruggen hebben onderhoud nodig
  • De inrichting van dit gebied past niet meer bij wat we willen voor de stad. We willen een gezonde en veilige stad met een prettige openbare ruimte. Waar kinderen op de stoep kunnen spelen en alles goed bereikbaar is, ook voor ouderen en mindervaliden. Een stad waar ruimte is voor natuur - met gezonde bomen langs de straten - maar ook genoeg ruimte blijft voor monumenten en andere bijzondere plekken. Daarnaast willen we auto’s die niet in Haarlem hoeven te zijn zoveel mogelijk buiten de stad houden

Meedenken en meedoen

Buurtbewoners en ondernemers zijn uitgenodigd om in gesprek te gaan over de nieuwe inrichting van het gebied. We zijn benieuwd hoe de straten en plekken op dit moment gebruikt worden en wat er verbeterd kan worden. We horen bijvoorbeeld graag uw ervaringen met en ideeën over verkeer, verblijf en groen. Met deze informatie kunnen we rekening houden bij het maken van het schetsontwerp.  

Eind maart 2024 zijn er 3 momenten waarop we in de buurt staan en u uw ervaringen en ideeën met ons kunt delen: 

  • Woensdag 20 maart van 10.00 tot 12.00 uur bij de Stadsschouwburg (Wilsonsplein)
  • Maandag 25 maart van 09.00 tot 11.00 uur op het Hortusplein
  • Vrijdag 29 maart van 15.00 tot 17.00 uur op de Botermarkt

Bij slecht weer staan we in de Publiekshal van de gemeente (Zijlvest 39).

Als u op de hoogte wilt blijven van de herinrichting kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.

Planning

Planning

1e helft 2024

Actief
Actief

ervaringen en ideeën van buurtbewoners verzamelen

zomer 2024

Todo
Todo

gemeenteraad stelt startnotitie vast

najaar 2024

Todo
Todo

schetsontwerp klaar

midden 2025

Todo
Todo

college van B & W neemt besluit over voorlopig ontwerp

Todo
Todo

commissie Beheer bespreekt voorlopig ontwerp

zomer 2025

Todo
Todo

voorlopig ontwerp ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

begin 2026

Todo
Todo

gemeenteraad stelt definitief ontwerp vast

Contact

Walter Vroom, procesmanager
14 023
wilhelminastraat@haarlem.nl 

Met wie we samenwerken