Herontwikkeling Louis Pasteurstraat

Bijgewerkt tot en met 16 mei 2024
Status: Ontwerp

In het gebied tussen de Louis Pasteurstraat en Roordastraat worden 84 bestaande woningen van Elan Wonen gesloopt en vervangen door ongeveer 179 woningen.

Louis Pasteurstraat
Louis Pasteurstraat

Wat u moet weten

  • Een groot deel van de woningen is sociale huur
  • De tijdelijke gemeentelijke locatie ZOED (Zorg Onder Een Dak) op de hoek van de Louis Pasteurstraat en Floris van Adrichemlaan verhuist naar de nieuwbouw van Sint Jacob
  • Op basis van het vastgestelde Stedenbouwkundig programma van Eisen heeft FARO Architecten in opdracht van Elan Wonen het plan uitgewerkt
  • Er is een nieuw bestemmingsplan voorbereid, het ontwerp daarvan wordt binnenkort ter inzage gelegd

Planning

Planning

31 augustus - 11 oktober 2022

Voltooid
Voltooid

inspraakperiode stedenbouwkundig programma van eisen

december 2022

Voltooid
Voltooid

vaststelling stedenbouwkundig programma van eisen

december 2023

Todo
Todo

ontwerp bestemmingsplan

maart 2024

Todo
Todo

vaststellen bestemmingsplan

juni 2024

Todo
Todo

definitief bouw en inrichtingsplan

3e kwartaal 2024

Todo
Todo

start bouw

Contact

Simon Bukman, procesmanager
14 023
sbukman@haarlem.nl

Met wie we samenwerken