Herontwikkeling Louis Pasteurstraat

Bijgewerkt tot en met 16 november 2022
Status: Ontwerp

In het gebied tussen de Louis Pasteurstraat en Roordastraat worden 84 bestaande woningen van Elan Wonen gesloopt en vervangen door ongeveer 150 woningen.

Louis Pasteurstraat
Louis Pasteurstraat

Wat u moet weten

  • Een groot deel van de woningen is sociale huur
  • In het plan is ook de tijdelijk gemeentelijke locatie ZOED (Zorg Onder Een Dak) op de hoek van de Louis Pasteurstraat en Floris van Adrichemlaan meegenomen.
  • Er is een plan (startnotitie) uitgeschreven en vastgesteld door de gemeenteraad
  • FARO Architecten heeft in opdracht van Elan Wonen een Stedenbouwkundig programma van Eisen (SPvE) gemaakt
  • Het ontwerp SPvE is gereed en ligt ter inzage.

Meebeslissen en meedenken

Van 31 augustus tot en met 11 oktober 2022 ligt het ontwerp Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) ter inzage.

Het Ontwerp SPvE ligt ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39 in Haarlem. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond doorlopend tot 20.00 uur. Het concept kunt u inzien op afspraak. Maak een afspraak door te bellen naar 14 023.

Uw zienswijzen kunt u opsturen naar: sbukman@haarlem.nl, onder vermelding van uw naam, adres en onderwerp Zienswijze Ontwerp SPvE Louis Pasteurstraat. Of schriftelijk naar Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem, ter attentie van S. Bukman.

Planning

Planning

31 augustus - 11 oktober 2022

Actief
Actief

inzage Stedenbouwkundig Programma van Eisen

December 2022

Todo
Todo

vaststellen SPvE

Eind december 2022

Todo
Todo

ontwerp bestemmingsplan

April 2023

Todo
Todo

vaststellen bestemmingsplan en ter inzage

Eind 2023

Todo
Todo

definitief bouw en inrichtingsplan

Begin 2024

Todo
Todo

start bouw

Contact

Simon Bukman
14023
sbukman@haarlem.nl

Met wie we samenwerken