Herstel historische winkelpuien

Algemeen

U hebt een horeca- of winkelpand van minimaal 50 jaar oud en u wilt de pui in oorspronkelijke staat herstellen. Voor maximaal 50% van de kosten kunt u subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal € 15.000. Stuur ons eerst een e-mail met foto’s en/of tekeningen van hoe de pui er nu uitziet en een beschrijving van de pui na herstel of verbetering. Wij nemen dan contact met u op en geven u advies met de voorwaarden voor herstel of verbetering. U moet aan deze voorwaarden voldoen om de subsidie te kunnen aanvragen.

Nodig bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag moet u een aantal documenten uploaden. Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx is van maximaal 10 MB.

 • Een eigendomsbewijs of een machtiging van de eigenaar
 • Definitief ontwerp met een omschrijving van de werkzaamheden. De nieuwe tekening moet voldoen aan de voorwaarden uit ons advies
 • Een begroting, met de kosten van het ontwerp en de werkzaamheden 
 • Een omschrijving van de werkzaamheden
 • Omschrijf welke materialen, technieken en afwerkingen u gebruikt
 • Als wij u er om gevraagd hebben: aanvullend bouw- en/of kleurhistorisch onderzoek

Wat u moet weten

 • Uw pand ligt in de binnenstad. Dit is het gebied binnen de Kloppersingel en Schotersingel in het noorden en de Raamvest, Gasthuisvest en Kampervest in het zuiden
 • Deze regeling loopt tot eind 2026
 • U controleert of u een bouwvergunning of een andere vergunning nodig hebt
 • Bij de start van het herstel of de verbetering van de pui, ontvangt u 75% van de subsidie
 • Als uit ons advies blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is, dan kunt u de subsidie hier ook voor gebruiken

Na uw aanvraag

 • Binnen 8 weken na uw aanvraag laten wij in een brief weten of u de subsidie krijgt
 • Krijgt u de subsidie? Dan moet u binnen 8 maanden na de brief starten met de werkzaamheden. Binnen een jaar na de brief moet het werk klaar zijn