Huisvestingsvergunning

Algemeen

Voor het huren van een zelfstandige sociale huurwoning hebt u een huisvestingsvergunning nodig. Dit zijn woningen met een huurprijs tot € 879,66 (kale huur plus servicekosten) en woonwagenstandplaatsen. Voor particuliere sociale huurwoningen kunt u alleen een huisvestingsvergunning krijgen als het verzamelinkomen van uw huishouden € 51.822 of minder is.

Huurt u via Elan Wonen, Pré-wonen, Ymere, Woonzorg Nederland, Mooiland, Rosehaghe of Brederode Wonen? Dan krijgt u alleen een huisvestingsvergunning als u per jaar € 47.699 of minder verdient. Of, als u samenwoont: € 52.671 of minder. U vraagt de vergunning niet bij ons aan; de woningbouwcorporatie regelt dit met u.

Nodig bij uw aanvraag

Inkomensbewijs

Huurcontract of intentieverklaring

Een ondertekend huurcontract of ondertekende intentieverklaring van de verhuurder dat hij de woning aan u wilt verhuren. Hierin staan:

  • Uw naam
  • Contactgegevens verhuurder
  • Adres van de woning
  • Aantal kamers van de woning
  • Bedrag kale huur
  • Bedrag servicekosten onderverdeeld in: kosten schoonmaak van en energie voor gemeenschappelijke ruimten, kosten voor de huismeester en dienst- en recreatieruimten

Wat u moet weten

  • U vraagt deze vergunning bij ons aan als de huurwoning in Haarlem is. Ook als u op dit moment nog niet in Haarlem woont
  • U hebt geen vergunning nodig als u een kamer, studentenwoning of bedrijfswoning huurt. Of als u tijdelijk een woning huurt via de leegstandwet
  • Inkomens van thuiswonende kinderen tellen we niet mee

Kosten

U betaalt € 63 voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning. Ook als wij uw aanvraag bijvoorbeeld afwijzen. We berekenen extra kosten als wij na uw aanvraag bijvoorbeeld aanvullende gegevens van u nodig hebben. 

Meer informatie over tarieven voor deze vergunning leest u in de legesverordening, artikel 1.10 en 1.16.10 tot en met 1.16.13.