Inspraak fietsbeleid

Het Concept Fietsbeleid is vrijgegeven voor inspraak.

De volgende 7 besluiten staan centraal:

  1. De structuur, de aanpak en de kwaliteit van het netwerk worden vastgesteld
  2. Fietsen in het centrum: sturen op logisch gedrag
  3. Verschillende snelheden: waar kan en nodig, maken we ruimte
  4. Fietsparkeerplaatsen beschikbaar: streven naar vrije plek voor iedere fietser
  5. Verbeteren bestaande stallingen: focus op service, vindbaarheid, technologie en gebruik
  6. Handhaving is sluitstuk: na intuïtief parkeren en communicatie
  7. Ondersteunen initiatieven om te fietsen

Bekijk het Concept Fietsbeleid (Bijlage 1).