Inspraak uitbreiding betaald parkeren

Algemeen

De nota Uitbreiding betaald parkeren parkeerbeleid ligt van 19 oktober tot en met 30 november 2022 ter inzage.

Geef uw reactie

De nota Uitbreiding betaald parkeren is een vervolg op het Mobiliteitsbeleid. Dit beleid is mede tot stand gekomen met input vanuit participatie en inspraak. In het Mobiliteitsbeleid is besloten om betaald parkeren in te voeren. In het voorjaar van 2022 is deze ambitie nogmaals bevestigd in het coalitieakkoord ‘Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad’. Hierin is ook afgesproken dat in wijken met een hoge parkeerdruk (waar meer dan 85 van de 100 parkeerplekken bezet zijn) betaald parkeren wordt ingevoerd.

Het college heeft de nota Uitbreiding betaald parkeren vrijgegeven voor inspraak en ligt van 19 oktober tot en met 30 november 2022 ter inzage. U kunt uw reactie geven op het voorstel van het college over de uitbreiding van betaald parkeren.

Alle reacties worden verzameld in een Nota van beantwoording. We verwachten dat deze Nota van beantwoording in het eerste kwartaal van 2023 klaar is en wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Haarlem. U ontvangt ook de Nota van beantwoording op het mailadres waarmee u reageert. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een definitief besluit over de uitbreiding van betaald parkeren in Haarlem.