Invoering Omgevingswet en nieuw Omgevingsloket

Bijgewerkt tot en met 2 juli 2024
Status: Uitvoering

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. Alle regels over water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, (ge)bouwen en cultureel erfgoed zijn samengevoegd in 1 wet. De Omgevingswet moet zorgen voor duidelijkere regels en simpelere stappen om te doorlopen voor inwoners, bedrijven en organisaties die iets willen ontwikkelen in de stad.

Luchtfoto van het Spaarne

Wat u moet weten

  • Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden
  • Er is een nieuw Omgevingsloket. In het loket vindt u welke regels er gelden in het gebied en u kunt er vergunningen aanvragen en meldingen indienen
  • De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De wet streeft naar minder regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming
  • We hebben 1 omgevingsplan voor het gehele grondgebied

Wat we gaan doen

Sinds 1 januari 2024 heeft iedere gemeente door het ingaan van de Omgevingswet automatisch 1 omgevingsplan voor de hele gemeente. Dit noemen we het tijdelijk deel van het omgevingsplan. 

Dit tijdelijke deel bestaat uit:

  • regels uit bijvoorbeeld bestemmingsplannen
  • voormalige regels van de Rijksoverheid uit het Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht
  • de Hemelwaterverordening

Het tijdelijke deel voldoet nog niet aan alle eisen van de Omgevingswet. Daarom werken we hard om de informatie die nog ontbreekt toe te voegen. Uiteindelijk komt alle informatie over ruimtelijke-, milieu-, beleidsregels en verordeningen over de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan. 

In het omgevingsplan staat welke regels er gelden als u bijvoorbeeld een schuur of een dakkapel wilt bouwen. Alle regels in het omgevingsplan komen in het nieuwe digitale Omgevingsloket te staan. Gemeenten hebben tot eind 2031 om dit klaar te maken.
 

Planning

Planning

1 januari 2024

Voltooid
Voltooid

invoering Omgevingswet, aanvragen gaan via nieuw Omgevingsloket

2024 tot en met 2031

Actief
Actief

doorontwikkeling Omgevingswet

Contact

Bart-Jan Van Dijk, procesmanager
14 023
bvandijk@haarlem.nl