Jeugdparticipatie

Algemeen

Het is belangrijk dat jongeren meedenken en -praten over onderwerpen die hen aangaan. Daarom hebben we 3 organisaties waarin de Haarlemse jeugd invloed kan uitoefenen op het beleid van de gemeente. Dit zijn de kinderburgemeester en kinderraadsleden, de jongerenraad en de kinderwijkraden. De kinderraad en kinderwijkraden zijn voor kinderen uit het basisonderwijs, de jongerenraad voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Kinderburgemeester en kinderraad

De kinderraad bestaat uit 14 raadsleden, die 1 keer per 3 weken bijeenkomen in het stadhuis. De kinderraadsleden kunnen zelf onderwerpen voorstellen en meepraten en -denken over wat zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over een anti-discriminatie campagne of de aanpak van gevaarlijke kruispunten in de stad. Uit de kinderraad wordt door de leden zelf een kinderburgemeester gekozen.

De kinderburgemeester is het gezicht van de kinderraad, praat met journalisten en is aanwezig bij bijeenkomsten. Bijvoorbeeld door samen met de burgemeester van Haarlem een lintje door te knippen.

Ieder jaar in mei krijgen alle Haarlemse basisscholen een uitnodiging per e-mail om de school in te schrijven voor de kinderraad. In totaal kunnen 7 scholen meedoen, als er meer vraag is wordt er geloot. Elke school mag vervolgens 2 kinderen opgeven voor de kinderraad.

Kinderwijkraden

Een kinderwijkraad bestaat uit basisschoolkinderen uit de buurt en is er om plannen en activiteiten voor de eigen wijk te bedenken en uit te voeren. Op dit moment zijn er 2 kinderwijkraden: Rozenprieel en Schalkwijk.

De kinderwijkraden worden samengesteld door een begeleidster die bij scholen in de buurt langsgaat. Kinderen kunnen het hele jaar aansluiten.

Jongerenraad

De jongerenraad bestaat uit 15 tot 25 raadsleden, die om de 2 weken samenkomen om te vergaderen of voor een expertmeeting. Tijdens een expertmeeting gaan de jongeren in gesprek met inhoudelijk specialist, bijvoorbeeld een beleidsadviseur verkeersveiligheid. 

De jongeren kiezen in november een aantal onderwerpen die zij belangrijk vinden en werken deze gedurende een paar maanden uit door in gesprek te gaan met ambtenaren, raadsleden en experts van het onderwerp. In de laatste bijeenkomst in mei geven de jongeren een presentatie aan de wethouder en een aantal raadsleden over 2 onderwerpen waar zij ideeën over hebben. Onze adviseur jeugdparticipatie zorgt er vervolgens voor dat de ideeën en voorstellen van de jongeren bij de beleidsmakers binnen de gemeente terecht komen.

Op dit moment doen 3 scholen mee aan de jongerenraad: het Sancta Maria, het Schoter en het Coornhert. Van elke school zijn een aantal leerlingen van verschillende leeftijden lid. Andere scholen zijn altijd welkom om zich aan te melden.

Contact

Lulu van der Linden, adviseur jeugdparticipatie
14 023
Kinderburgemeester, kinderraad en kinderwijkraad: kinderburgemeester@haarlem.nl
Jongerenraad: jos@haarlem.nl