Kapvergunning

Algemeen

Als u een boom wilt kappen, hebt u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook als de boom in uw eigen tuin staat, als u de boom wilt verplanten of voor meer dan 20% gaat snoeien. U vraagt deze vergunning aan bij het Omgevingsloket.

Nodig bij uw aanvraag

 • Plattegrond van het terrein met alle objecten en bomen, inclusief afmetingen
 • Foto van de boom
 • Herplantplan waarin u aangeeft wat voor nieuwe boom u waar gaat planten. Of u legt uit waarom u niet kunt herplanten
 • Eventueel andere vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die u hebt gekregen voor bouwplannen die met de kap te maken hebben

Wat u moet weten

 • U hebt geen vergunning nodig als de boom op 1.30 meter hoogte in omtrek dunner is dan 50 cm
 • U hebt ook geen vergunning nodig als het perceel (uw hele terrein) kleiner is dan 100 m2 en de boom niet zichtbaar is vanaf de openbare weg
 • In uw aanvraag moet u uitleggen waarom u de boom wilt kappen
 • U moet een nieuwe boom planten op dezelfde plek of een andere plek op uw terrein. Als dit niet kan, moet u duidelijk aangeven waarom niet
 • De flora- en faunawet (rijkswaterstaat.nl) verbiedt het kappen van een boom als er een nest inzit. Of als er een nest zit in een andere boom in de buurt. U moet dan wachten met kappen tot het broedseizoen voorbij is, ook als u de omgevingsvergunning al hebt gekregen

Na uw aanvraag

 • Een boomspecialist beoordeelt uw aanvraag. We kunnen de vergunning weigeren als de boom gezond is, van belang is voor het straatbeeld, monumentaal is, ecologische waarde heeft, door snoeien behouden kan blijven, niet aantoonbaar overlast veroorzaakt of een nest (in de buurt) heeft
 • Wij sturen u een brief als uw aanvraag niet compleet is
 • Als uw aanvraag compleet is, hoort u meestal binnen 8 weken of u de vergunning krijgt. Als we meer tijd nodig hebben om onderzoek te doen, mogen we hier nog 6 weken aan vastplakken. Dat laten we u dan weten
 • Als uw aanvraag erg ingewikkeld is, volgt een uitgebreider proces. U hoort dan binnen 26 weken of u een vergunning krijgt. Ook deze termijn kunnen we verlengen met 6 weken. We laten u dat weten

Bezwaar

 • Wij publiceren uw aanvraag en het besluit op overheid.nl. Tot 6 weken na publicatie mogen anderen bezwaar maken tegen het besluit. Wij sturen u een brief als dat gebeurt
 • Als u de vergunning krijgt, mag u pas na de bezwaartermijn van 6 weken beginnen met kappen

Kosten

De omgevingsvergunning voor kappen kost € 143. U betaalt ook als we uw aanvraag afwijzen.

Zie ook