Meer aandacht voor dierenwelzijn

Kat in de Kerkstraat

Haarlem wil een gezonde stad zijn voor mensen en voor dieren. We hebben hiervoor de afgelopen jaren al een flink aantal maatregelen genomen. Nu gaan we nog een stapje verder.

We werken al langer aan het verbeteren van de biodiversiteit in Haarlem, zodat er meer planten- en diersoorten kunnen leven. Daarnaast verbinden we de natuur buiten de stad met het groen in de wijk, zodat er een netwerk van groen ontstaat. We helpen inwoners om hun omgeving te vergroenen. Bijvoorbeeld door het bijdragen aan groene plannen voor de buurt. Verder zorgen we voor meer diervriendelijke verlichting in de stad, diervriendelijke oevers en een betere bescherming van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen.

Extra maatregelen

De samenleving kijkt nu anders naar dierenwelzijn dan vroeger. Ook zijn de landelijke regels de afgelopen jaren veranderd. Hoewel de meeste zaken rond dierenwelzijn in Haarlem goed zijn geregeld, willen we op een aantal punten extra maatregelen nemen. Zo willen we bijvoorbeeld de verlichting in de Haarlemmerhout en een aantal andere parken uitzetten als er een veilige route om het park bestaat. We willen ook maatregelen nemen om de hoeveelheid zwerfkatten omlaag te brengen. We onderzoeken hoe we houders van een HaarlemPas kunnen helpen met de kosten van de dierenarts. En we kijken naar de mogelijkheden voor een dierenvoedselbank.

Meer informatie en meepraten

Meer informatie vindt u op de webpagina van het gemeentebestuur in het Beleidsplan Haarlems Dierenwelzijn  (agendapunt 5).

Update: U kon tot en met 20 mei 2024 reageren op de extra maatregelen. De reacties worden nu verwerkt.