Milieuvergunning

Algemeen

Als u een bedrijf start dat het milieu belast, hebt u misschien een milieuvergunning nodig. U kunt deze aanvragen bij het omgevingsloket. U kunt daar ook eerst controleren of u echt een vergunning nodig hebt. Soms volstaat een milieumelding. Dit is afhankelijk van hoe zwaar uw bedrijf het milieu belast.

Wat u moet weten

  • U hebt mogelijk een milieuvergunning nodig als uw bedrijf geluidsoverlast of stankoverlast veroorzaakt, schadelijke stoffen uitstoot of veel energie verbruikt
  • U vraagt een milieuvergunning aan bij het Omgevingsloket. Met de Vergunningcheck kunt u controleren of u een vergunning nodig hebt of dat een milieumelding volstaat
  • Omgevingsdienst IJmond behandelt uw aanvraag en verleent de vergunning
  • Aangevraagde en verleende vergunningen worden gepubliceerd op overheid.nl

Milieumelding

Voor bedrijven zoals bakkerijen, horeca-, bouw-, transport- en garagebedrijven en woon- en kantoorgebouwen gelden algemene milieuregels. Deze staan in het Activiteitenbesluit. Controleer of uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt. Als dit zo is, dan moet u een milieumelding doen bij de oprichting en bij het wijzigen van de bedrijfsvoering.

Na uw aanvraag

  • U ontvangt direct per mail een bevestiging van uw aanvraag en deze wordt gepubliceerd op overheid.nl
  • Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht
  • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen
  • Als uw aanvraag compleet is, hoort u meestal binnen 8 weken of u de vergunning krijgt. Als er meer tijd nodig is om onderzoek te doen, dan kan de beslistermijn met 6 weken verlengd worden
  • Complexe aanvragen volgen een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is dan 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Bij complexe aanvragen kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend
  • Het besluit wordt gepubliceerd op Overheid.nl. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief

Kosten

Het aanvragen van een milieuvergunning is gratis. Er kunnen wel investeringen nodig zijn om de milieuregels na te kunnen leven. Deze investeringen zijn voor uw rekening. De kosten worden berekend nadat over de aanvraag is beslist.