Naar buitenland verhuizen

Algemeen

U geeft aan ons door dat u gaat emigreren of voor minimaal 8 maanden in het buitenland gaat wonen. Dit doet u in de publiekshal, op z'n vroegst 5 dagen voor vertrek. U krijgt een bewijs van uitschrijving mee.

Meenemen

Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Wat u moet weten

  • Emigreert u en blijven er familieleden achter op uw adres? Dan moet iedereen die vertrekt meekomen naar de publiekshal, ook minderjarige kinderen
  • Emigreren al uw familieleden mee? U kunt alleen de emigratie doorgeven van familieleden die ingeschreven staan op uw adres
  • Familieleden zijn uw echtgenoot of echtgenote, geregistreerd partner, kind of ouder, grootouders, kleinkinderen, broers of zussen
  • Meldt u uw emigratie nadat u verhuisd bent? Dan gebruiken wij de datum van uw melding als vertrekdatum

Schriftelijk melden

Schriftelijk melden kan ook. Maar alleen als alle familieleden emigreren die op uw adres ingeschreven staan. Blijft er iemand achter, dan meldt u uw emigratie in de publiekshal.

Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee met een brief. In de brief zet u de volgende gegevens:

  • Naam en de namen van alle familieleden die meeverhuizen
  • Land waar u naartoe gaat
  • Nieuwe woonplaats en adres als u dat weet. Naar dit adres sturen wij uw bewijs van uitschrijving
  • Verhuisdatum

U ondertekent uw brief en stuurt de brief naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Klantcontactcentrum
Postbus 511
2003 PB Haarlem