Nieuwe inrichting Boerhaavelaan en Amerikaweg

Bijgewerkt tot en met 26 juli 2022
Status: Voorbereiding

In Haarlem Oost en Schalkwijk wordt volop gebouwd. Al deze nieuwe woningen zorgen voor een toename van het verkeer. De Amerikaweg en de Boerhaavelaan zijn belangrijke toegangsroutes voor Schalkwijk en een veilige en snelle doorstroming is daarom belangrijk. Er is onderzocht hoe de doorstroming van het verkeer verbeterd kan worden. Het gedeelte Boerhaavelaan - Amerikaweg wordt heringericht.

Wat u moet weten

Het Voorlopig Ontwerp van de geplande herinrichting Boerhaavelaan-Amerikaweg is gereed en ligt ter inzage.

Voorlopig Ontwerp inzien

Vanaf 1 juni jl. kunnen omwonenden en belanghebbenden reageren op het Voorlopig Ontwerp (VO). Het VO ligt ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag van 9:00 tot 20.00 uur. Om het VO in te zien maakt u vooraf een afspraak door te bellen naar 14 023.

Inspraak

U kunt reageren op het voorlopig ontwerp, per e-mail (amerikaweg@haarlem.nl) en per brief via gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem, t.a.v.  Arjen de Boo. Ook als u het met het ontwerp eens bent, horen wij dat graag. De inspraaktermijn is gestart op 1 juni 2022 en eindigt op 20 augustus 2022.

Planning

Planning

1e kwartaal 2022

Voltooid
Voltooid

Opstellen Voorlopig Ontwerp

2e-3e kwartaal 2022

Actief
Actief

Inspraak bewoners en belanghebbenden op Voorlopig Ontwerp

4e kwartaal 2022

Todo
Todo

Opstellen Definitief Ontwerp

2023

Todo
Todo

Voorbereiding werkzaamheden

2024

Todo
Todo

Start uitvoering werkzaamheden

Contact

Arjen de Boo, procesmanager
14 023
amerikaweg@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

  • Gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort
  • Ingenieursbureau Antea Group
  • Aannemer Oosterhof Holman