Nieuwe inrichting Boerhaavelaan en Amerikaweg

Bijgewerkt tot en met 2 december 2022
Status: Voorbereiding

In Haarlem Oost en Schalkwijk wordt volop gebouwd. Al deze nieuwe woningen zorgen voor een toename van het verkeer. De Amerikaweg en de Boerhaavelaan zijn belangrijke toegangsroutes voor Schalkwijk en een veilige en snelle doorstroming is daarom belangrijk. Er is onderzocht hoe de doorstroming van het verkeer verbeterd kan worden. Het gedeelte Boerhaavelaan - Amerikaweg wordt heringericht.

Wat u moet weten

  • Het Definitief Ontwerp van de geplande herinrichting Boerhaavelaan-Amerikaweg is klaar en 1 december 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad
  • Samen met de aannemer starten we nu met de voorbereiding van de werkzaamheden. We starten met een aantal onderzoeken naar archeologie en grondopbouw

Het Voorlopig Ontwerp heeft ter inzage gelegen. Op het ontwerp zijn een aantal reacties binnengekomen. Deze zijn beantwoord in de Inspraaknotitie. Deze notitie staat bij Documenten op deze pagina. Hier staat ook het aangepaste ontwerp.

Planning

Planning

1e kwartaal 2022

Voltooid
Voltooid

opstellen Voorlopig Ontwerp

1 juni - 17 september

Voltooid
Voltooid

inspraak bewoners en belanghebbenden op Voorlopig Ontwerp

4e kwartaal 2022

Voltooid
Voltooid

opstellen Definitief Ontwerp

2023

Todo
Todo

voorbereiding werkzaamheden

2024

Todo
Todo

start werkzaamheden. Na afronding werkzaamheden Professor Eijkmanlaan.

Contact

Arjen de Boo, procesmanager
14 023
amerikaweg@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

  • Ingenieursbureau Antea Group
  • Aannemer Oosterhof Holman