Nieuwe inrichting Jan Gijzenkade

Bijgewerkt tot en met 14 oktober 2022
Status: Ontwerp

Het westelijke gedeelte van de Jan Gijzenkade is verouderd, daarom gaan we dit stuk weg opnieuw inrichten.

Kruising generaal spoorlan

Wat u moet weten

  • De Jan Gijzenkade (het stuk tussen de Rijksstraatweg en de Westelijke Randweg) wordt opgeknapt
  • De rijweg, de stoep en het riool zijn oud en moeten vervangen worden. Daarbij moeten de kruisingen van de Jan Gijzenkade met de P.C. Boutensstraat en Generaal Spoorlaan ook worden aangepast. Ook moet de beschoeiing (wand voor bescherming van de oever) in de Jan Gijzenvaart vervangen worden. En de toekomstige fietsroute vanuit het Schoterbos wordt verbonden met de Jan Gijzenkade.
  • Met deze plannen wordt de buurt aantrekkelijker en het verkeer veiliger
  • Momenteel wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp

Inspraak voorlopig ontwerp

  • Haarlemmers hebben tot 22 juli hun reacties gegeven op het voorlopig ontwerp
  • We verwerken nu de reacties waar mogelijk in een definitief ontwerp.
  • Het definitief ontwerp wordt uiteindelijk door het college van burgemeester en wethouders bestuurlijk vastgesteld
  • Zodra het ontwerp definitief is, wordt de uitvoering ingepland. Er wordt een aannemer geselecteerd die de werkzaamheden gaat uitvoeren

Het voorlopig ontwerp

  • Over de hele lengte van de Jan Gijzenvaart wordt een natuurlijke oever aangelegd. Dit is een oever waar dieren gemakkelijk in en uit het water kunnen
  • Ter hoogte van de kruising met de P.C. Boutensstraat komt in de toekomst een fietsbrug naar het Schoterbos. De paden hiernaartoe worden in dit project vast aangelegd

Onderstaande tekeningen geven u een beeld van hoe de straten eruit komen te zien

1: Jan Gijzenkade tussen Generaal Spoorlaan en Rijksstraatweg

Sfeerimpressie Jan Gijzenkade

De straat heeft de inrichting van een woonstraat, waarop het autoverkeer mengt met het fietsverkeer. Het groen loopt tot aan het water. Dit is een onderdeel van de ecologische verbindingszone (verbinding tussen verschillende groengebieden zodat flora en fauna kan oversteken). Ter hoogte van huisnummers 185 tot en met 251 is de parkeerdruk hoog. Daarom is daar een parkeerstrook toegevoegd met een breedte van 2 meter.

2: Jan Gijzenkade tussen Westelijke Randweg, N208 en Generaal Spoorlaan

Jan Gijzenkade

Ook hier heeft de straat de inrichting van een woonstraat. Autoverkeer en fietsverkeer is gemengd. Het groen loopt tot het water, hier doorheen loopt een wandelpad. Dit is een onderdeel van de ecologische verbindingszone (verbinding tussen verschillende groengebieden zodat flora en fauna kan oversteken).

Planning

Tijdlijn

Tot 22 juli 2022

Voltooid
Voltooid

Inspraakperiode

Najaar 2022

Todo
Todo

Definitief ontwerp vastgesteld

Voorjaar 2023

Todo
Todo

Voorbereiding uitvoering en selecteren aannemer

Zomer 2023

Todo
Todo

Start werkzaamheden

Contact

Eddy van der Ploeg, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl