Nota deelmobiliteit

Om richting te geven aan de ontwikkeling van deelmobiliteit in Haarlem hebben we de Nota deelmobiliteit gemaakt. Iedereen kon tot en met 29 mei 2023 reageren op de nota.

Belangrijke onderdelen uit de Nota deelmobiliteit zijn:

Deelauto’s krijgen ruim baan

  • We zetten in op meer deelmobiliteit door de hele stad. Zo zorgen we ervoor dat deelmobiliteit toegankelijker wordt en voor iedereen beschikbaar is. Op deze manier wordt het aantrekkelijker om minder met de eigen auto te rijden en wellicht de (2e) auto te vervangen door een vorm van deelmobiliteit
  • Door het toenemen van deelmobiliteit en daarmee het vervangen van particuliere (2e) auto’s, kan ruimte ter grootte van 5 voetbalvelden vrijkomen. Om dit voor elkaar te krijgen willen we bewonersinitiatieven faciliteren en de samenwerking opzoeken met marktpartijen en regionale overheden

Deelfietsen en -scooters kennen vergunningplicht

  • Voor deelfietsen en -scooters geldt dat deze overal in de openbare ruimte achterlaten mogen worden, zolang de doorgang voor voetgangers niet belemmerd wordt en met uitzondering van het stationsgebied en de binnenstad. Op plekken waar de vraag hoog is en de ruimte beperkt kan een plek aangewezen worden waar de vervoersmiddelen geparkeerd kunnen worden. Daarmee kan eventuele overlast van hinderlijk geparkeerde deelfietsen- of scooters worden vermeden
  • Aanbieders van deelfietsen- en scooters moeten eerst een vergunning aanvragen voordat zij aan de slag mogen. Bij de vergunning hoort een vergunningstermijn, een maximaal aantal voertuigen en een bepaalde vergunningsduur gesteld. Het gerealiseerde effect wordt gemonitord en geëvalueerd

Deelmobiliteit wordt emissievrij

  • Ten slotte moet vanaf 2025 in Haarlem alle commerciële deelmobiliteit stapsgewijs uitstootvrij zijn om te kunnen bijdragen aan het verbeteren van luchtkwaliteit en het verminderen van CO2-uitstoot

Nota deelmobiliteit bekijken

De Nota deelmobiliteit is te bekijken op de besluitenlijst van het college, onder agendapunt 9.