Objectinformatie gebouwen

Algemeen

U kunt het bouwjaar, de bestemming en andere informatie opzoeken over een pand of woning.

Waar u informatie kunt opzoeken

  • Open data: onder andere de kaart Erfgoed met beschermde stadsgezichten
  • Monumentenkaart: overzicht van provinciale, gemeentelijke en rijksmonumenten
  • Omgevingsloket: regels en beleid die gelden op een locatie en toekomstige ontwikkelingen 
  • Kadaster: wie heeft welke rechten en bijvoorbeeld het bouwjaar van een pand