Oneigenlijk gebruik gemeentegrond

Algemeen

Het komt voor dat mensen gemeentegrond gebruiken zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt. Dit heet oneigenlijk gebruik. Soms is dat bewust, maar vaak ook niet. Wij willen eigendom en gebruik van grond goed en eerlijk regelen. Daarom gaan we met u in gesprek als we constateren dat er sprake is van oneigenlijk gebruik. Het kan betekenen dat u de grond niet meer mag gebruiken. Soms kunnen we de grond aan u verkopen en wordt u eigenaar. Per geval bekijken we wat mogelijk is. U kunt ook zelf contact opnemen.

Wat u moet weten

  • Neem ook contact op als u niet precies weet waar de erfgrens ligt en u twijfelt of u gemeentegrond gebruikt
  • Grond van de gemeente kopen kan alleen als u eigenaar bent van een aangrenzende woning. Huurders kunnen dit niet
  • Als het gebruik van de grond teruggaat naar de gemeente, zorgen wij vanaf dat moment natuurlijk voor het onderhoud
  • Soms is er sprake van verjaring; u hebt de gemeentegrond dan zo lang tot uw bezit gerekend dat u er recht op hebt. Dit is niet altijd eenduidig en leidt tot juridische procedures. U kunt contact met ons opnemen zodat wij u kunnen uitleggen welke stappen u moet doorlopen

Kosten

Hoeveel u betaalt bij koop van gemeentegrond hangt af van de grootte van het stuk grond. Is dat groter dan 50 m2, dan taxeren wij de grond voor verkoop. Is het stuk grond kleiner dan 50 m2, dan is berekenen wij de verkoopprijs volgens een vaste formule. Dat is: (0,05 % x de laatste WOZ-waarde van uw woning) x aantal m2 van het stuk grond.

Over de koopsom betaalt u ook altijd kosten koper: notariskosten, kadasterkosten en overdrachtsbelasting.

Als inwoner krijgt u 10% korting op de vastgestelde koopsom. Dit heet de spijtoptantenregeling. Deze regeling is niet voor woningbouwverenigingen en commerciële partijen zoals vastgoedhandelaren.