Ontheffing milieuzone voor dieselvrachtwagens

Algemeen

In het centrum en omliggende wijken geldt een milieuzone voor dieselvrachtwagens. Deze vrachtwagens mogen hier alleen rijden als ze voldoen aan emissieklasse 6 of hoger. Op milieuzones.nl kunt u uw kenteken invullen om te checken of u in de milieuzone mag rijden. Mag dat niet? Vraag dan een (dag)ontheffing aan via parkeren.haarlem.nl

Wat u moet weten

 • U kunt de ontheffing aanvragen als u een nieuw voertuig koopt met emissieklasse 6 of zero-emissieklasse. Met de ontheffing kunt u toch de milieuzone in rijden, totdat uw nieuwe voertuig er is (met een extra maand). De ontheffing is voor maximaal 12 maanden
 • Als uw onderneming niet genoeg geld heeft om een nieuwe vrachtwagen te kopen, kunt u ook een ontheffing aanvragen. Deze ontheffing kan maximaal 3 keer worden verleend, voor telkens 1 jaar. U moet dit financieel verantwoorden met een ingevuld en ondertekend formulier Beoordeling ontheffing (pdf 1,4MB). Upload het formulier bij uw aanvraag via parkeren.haarlem.nl
 • U vraagt een dagontheffing aan als u maar 1 of enkele dagen per jaar in de milieuzone moet zijn. Een dagontheffing verlenen wij maximaal 12 keer per jaar
 • U kunt ook een ontheffing aanvragen als u een andere persoonlijke reden hebt waarom u vindt dat u een ontheffing moet krijgen. Wij beoordelen of dit een goede reden is
 • Als u zonder ontheffing in de milieuzone rijdt met een dieselvrachtwagen met een lagere emissieklasse dan emissieklasse 6, kunt u een boete krijgen van € 259 

Straten in de milieuzone

 • Aan de noordkant, vanaf de Westelijke Randweg, wordt de zone begrensd door de Kleverlaan, Schoterweg, Dokter Leijdsstraat en Transvaalstraat. Daarvan behoort alleen de Kleverlaan zelf tot de zone
 • Aan de oostkant vormen eerst de Spaarndamseweg, Prinsenbrug, Drosteboulevard en Wim van Eststraat de grenzen. Deze wegen liggen zelf binnen de zone. Vervolgens loopt de grens iets terug via een stukje Oudeweg, en dan via de Gedempte Oostersingelgracht, Amsterdamsevaart en Prins Bernhardlaan door tot aan de Schipholweg
 • Aan de zuidkant vormt eerst de N205 de grens, met de Schipholweg, Buitenrustlaan, Kamperlaan, Paviljoenslaan en een stuk Dreef tot aan de Haarlemmerhout. Vervolgens loopt de grens via de Schouwtjeslaan en Pijlslaan (beide deel uitmakend van de zone) door tot aan de Westelijke Randweg
 • Aan de westkant vormt de Westelijke Randweg N208 de grens, met een inham via Zijlweg, Julianalaan, Korte Verspronckweg en een stuk spoor

Kosten

 • Dagontheffing: € 61
 • Ontheffing als u een nieuwe vrachtwagen koopt: € 120
 • Ontheffing financiële reden onderneming of persoonlijke reden: € 240