Ontheffing voorwerp in de openbare ruimte plaatsen

Algemeen

Plaatst u een voorwerp voor bouwwerkzaamheden op de openbare weg, dan hebt u meestal een ontheffing nodig. In ieder geval voor kranen, hoogwerkers en (bouw)liften. En voor het plaatsen van een verhuis- of vrachtwagen waardoor de weg wordt geblokkeerd. En voor steigers en andere voorwerpen als die gedurende lange tijd staan. U vraagt de ontheffing minstens 3 weken van te voren online aan. Is er bij uw aanvraag een verkeersplan nodig, dan uploadt u dit plan bij deze aanvraag en tegelijk in platform LTC-TVM.

Nodig bij uw aanvraag

U moet een aantal documenten uploaden. Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx is van maximaal 10 MB.

Overzichtstekening

 • Upload een overzichtstekening met de locaties, afmetingen en afstanden van voorwerpen, straten, gebouwen en stoepen
 • Bij een kraan geeft u ook stempels en draaicirkels aan en bij een steiger de steunen/stabilisatoren (als die er zijn)
 • Teken ook eventuele verkeersmaatregelen, zoals borden en hekken

Verkeersplan

Moet u de weg voor een deel of helemaal afzetten? U geeft dan aan hoe en met welke middelen u het verkeer veilig regelt. Geef aan waar hekken of borden komen, hoe omleidingsroutes lopen, waar u en hoeveel verkeersregelaars u inzet. Ook als u met borden parkeerplaatsen reserveert, moet u een verkeersplan indienen. Alle verkeersmaatregelen moeten voldoen aan de CROW 96b. 
Dit verkeersplan moet uiterlijk 3 weken vóór start van de werkzaamheden worden ingediend via het digitale platform LTC-TVM. Voor het digitale platform hebt u een account nodig. Uw aanvraag van de ontheffing wordt afgerond nadat het verkeersplan in het LTC-TVM is goedgekeurd. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de bereikbaarheidscoördinator via 14 023.

Wat u moet weten

U houdt zich met of zonder ontheffing altijd aan de regels voor het plaatsen van voorwerpen. Bij uw aanvraag voor een ontheffing geeft u ook een start- en een einddatum op. Deze periode kunt u niet verlengen. U hebt in de volgende gevallen een ontheffing nodig:

 • U plaatst een kraan, hoogwerker, bouw- of verhuislift
 • Uw voorwerp staat langer dan 1 maand in de openbare ruimte. Voor steigers geldt 3 maanden
 • De voorwerpen nemen bij elkaar meer dan 10 m2 in beslag (steigers uitgezonderd)
 • U plaatst een steiger die breder dan 2 meter is (gemeten vanaf de gevel)
 • U plaatst tussen 24 december 9.00 uur en 2 januari 9.00 uur een open container of laadbak
 • U plaatst tussen 19.00 's avonds en 7.00 uur 's ochtends of in het weekend of op een feestdag een open container of laadbak in het centrum
 • Het voorwerp hindert het verkeer: het staat op of boven de rijbaan, fietspaden, laad- en losplaatsen, bij bushaltes of binnen 5 meter van een kruispunt of oversteek voor voetgangers. Voor steigers geldt dit laatste niet, tenzij ze het zicht belemmeren met bijvoorbeeld een steigerdoek of beplating
 • Er blijft te weinig ruimte over voor hulpdiensten of voetgangers: er is minder dan 1,5 meter ruimte tussen het voorwerp en de rijbaan of minder dan 1 meter tussen het voorwerp en straatmeubilair zoals lantaarnpalen of fietsenrekken. In autoluwe straten geldt 0,75 meter. Voor steigers geldt dit niet als eronder een doorloop is van minimaal 1 meter breed en 2,4 meter hoog
 • De locatie wordt al gebruikt voor een ander doel, zoals een standplaats, terras, evenement of werkzaamheden door de gemeente of nutsbedrijven

Verhuis- of vrachtwagen

 • Blokkeert u met een verhuis- of vrachtwagen voor langere tijd (gedeeltelijk) de weg of een fietspad en kunnen dan geen andere voertuigen of fietsers passeren? Of zet u de wagen op de stoep en blijft er minder dan 1,5 meter vrije ruimte over op de stoep? Dan vraagt u een ontheffing aan.
 • Zet u de wagen alleen op de stoep en blijft er meer dan 1,5 meter vrije ruimte over op de stoep, dan vraagt u een ontheffing RVV (reglement verkeersregels en verkeerstekens) aan via parkeerzakenbalie@haarlem.nl

Kosten

U betaalt € 206 voor het aanvragen van de ontheffing voorwerp in de openbare ruimte plaatsen. U betaalt ook als we uw aanvraag bijvoorbeeld afwijzen. Wij berekenen extra kosten als wij na uw aanvraag bijvoorbeeld aanvullende gegevens van u nodig hebben: € 41,70. Voor een spoedaanvraag betaalt u € 258,87 en voor een verlenging van uw vergunning met maximaal 1 maand betaalt u € 74,75.

Meer informatie over tarieven leest u in de legesverordening, artikel 1.16.5 tot en met 1.16.7 en 1.16.10 tot en met 1.16.13.

Als het voorwerp op gemeentegrond staat, betaalt u precariobelasting: € 2,20 per m2 per week, € 7,20 per m2 per maand of € 58,40 per m2 per jaar.
Meer informatie over tarieven over deze ontheffing leest u in de Verordening precariobelasting, tabel a. 

Bij een ontheffing krijgt u achteraf een aanslag 

Precariobelasting als u geen ontheffing nodig hebt

 • Als u geen ontheffing nodig hebt, moet u zelf aangifte doen
 • U hoeft geen belasting te betalen voor containers, steigers, dixies en bouwmaterialen die samen minder dan 10 m2 innemen en korter dan een week staan