Ontheffing voorwerp op de openbare weg plaatsen

Plaatst u een voorwerp voor bouwwerkzaamheden op de openbare weg, dan hebt u meestal een ontheffing nodig. In ieder geval voor kranen, hoogwerkers en (bouw)liften. En voor steigers en andere voorwerpen als die gedurende lange tijd staan. U vraagt de ontheffing minstens 8 weken van te voren online aan.

Nodig bij uw aanvraag

U moet een aantal documenten uploaden. Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx is van maximaal 10 MB.

Overzichtstekening

 • Upload een overzichtstekening met de locaties, afmetingen en afstanden van voorwerpen, straten, gebouwen en stoepen
 • Teken ook eventuele verkeersmaatregelen, zoals borden en hekken
 • Bij een kraan geeft u ook stempels en draaicirkels aan en bij een steiger de steunen/stabilisatoren (als die er zijn)

Verkeersplan

Lever een verkeersplan aan als er omleidingsroutes nodig zijn. U geeft hierin aan hoe en met welke middelen u het verkeer veilig regelt. Geef aan waar hekken of borden komen, hoe omleidingsroutes lopen en waar u verkeersregelaars inzet. Dit hoeft dan niet in de overzichtstekening.

Dit plan moet u uiterlijk 2 weken voor de werkzaamheden indienen via het digitale platform LTC-TVM. Een account hiervoor vraagt u aan per mail: bereikbaarheid@haarlem.nl.

Wat u moet weten

U hebt in de volgende gevallen een ontheffing nodig:

 • U plaatst een kraan, hoogwerker, bouw- of verhuislift
 • Uw voorwerp staat langer dan 1 maand op de weg. Voor steigers geldt 3 maanden
 • De voorwerpen nemen bij elkaar meer dan 10 m2 in beslag (steigers uitgezonderd)
 • U plaatst een steiger die breder dan 2 meter is (gemeten vanaf de gevel)
 • U plaatst tussen 24 december 9.00 uur en 2 januari 9.00 uur een open container of laadbak
 • U plaatst tussen 19.00 's avonds en 7.00 uur 's ochtends of in het weekend of op een feestdag een open container of laadbak in het centrum
 • U blokkeert met een verhuis- of vrachtwagen voor langere tijd (gedeeltelijk) de weg. Kunt u de wagen alleen op de stoep zetten? Dan vraagt u een ontheffing RVV (reglement verkeersregels en verkeerstekens) aan via parkeerzakenbalie@haarlem.nl
 • Het voorwerp hindert het verkeer: het staat op of boven de rijbaan, fietspaden, laad- en losplaatsen, bij bushaltes of binnen 5 meter van een kruispunt of oversteek voor voetgangers. Voor steigers geldt dit laatste niet, tenzij ze het zicht belemmeren met bijvoorbeeld een steigerdoek of beplating
 • Er blijft te weinig ruimte over voor hulpdiensten of voetgangers: er is minder dan 1,5 meter ruimte tussen het voorwerp en de rijbaan of minder dan 1 meter tussen het voorwerp en straatmeubilair zoals lantaarnpalen of fietsenrekken. In autoluwe straten geldt 0,75 meter. Voor steigers geldt dit niet als eronder een doorloop is van minimaal 1 meter breed en 2,4 meter hoog
 • De locatie wordt al gebruikt voor een ander doel, zoals een standplaats, terras, evenement of werkzaamheden door de gemeente of nutsbedrijven

Kosten

 • Ontheffing voorwerp op openbare weg plaatsen: € 189. U betaalt ook als we uw aanvraag afwijzen
 • Als het voorwerp op gemeentegrond staat, betaalt u ook precariobelasting (cocensus.nl) 
 • Bij een ontheffing krijgt u achteraf een aanslag 

Precariobelasting

 • Als u geen ontheffing nodig hebt, moet u zelf aangifte doen
 • U hoeft geen belasting te betalen voor containers, steigers, dixies en bouwmaterialen die samen minder dan 10 m2 innemen en korter dan een week staan