Ontwikkeling Egelantier

Bijgewerkt tot en met 2 augustus 2023
Status: Ontwerp

De Egelantier aan de Gasthuisvest en het Groot Heiligland krijgt verschillende functies: een boetiekhotel, woningen voor kunstenaars, een café-restaurant en een cultureel programma. In het rijksmonument was vroeger het Sint Elisabeth Gasthuis gevestigd.

Egelantier in centrum van Haarlem

Wat u moet weten

 • De naam van het initiatief is HOF Haarlem
 • Het programma van HOF is zowel cultureel als maatschappelijk en bedoeld voor een breed publiek
 • Voor de invulling van het programma wordt samengewerkt met Haarlemse kunst- en cultuurorganisaties
 • Ontwikkelcombinatie Lingotto en Amsterdam Village Company gaat de Egelantier ontwikkelen

Wat hieraan vooraf ging

 • Voor het gebied Vijfhoek/Heiliglanden - de Kamp is op 14 juni 2018 door de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt het beschermde stadsgezicht behouden en versterkt
 • Op 21 november 2019 heeft de gemeenteraad de verkoopdocumenten (aanbesteding) voor de Egelantier vastgesteld
 • Sinds december 2019 geldt een nieuw hotelbeleid
 • In het huidige bestemmingsplan is de wijzigingsbevoegdheid voor Gasthuisvest 47 niet juist overgenomen. Reparatieplan C herstelt dit. In dit reparatieplan worden ook de parkeerplaatsen voor het laden en lossen en de uitbouw aan de westzijde van de binnentuin geregeld
 • Met het nieuwe bestemmingsplan, het reparatieplan, het nieuwe hotelbeleid en de vastgestelde verkoopdocumenten is de weg vrijgemaakt voor een nieuwe verkoopprocedure
 • Op 18 mei 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het plan van Lingotto en Amsterdam Village Company als winnaar aangewezen van de verkoopprocedure
 • Op 8 september 2021 hebben wij, Lingotto en Amsterdam Village Company de optieovereenkomst getekend
 • In april 2022 hebben wij het Voorlopig Ontwerp HOF vastgesteld, met aandachtspunten en uitwerkingsvragen
 • Op 24 mei 2022 hebben wij, Lingotto en Amsterdam Village Company de koopovereenkomst getekend

Planning

Tijdlijn

september 2021

Voltooid
Voltooid

ondertekening optieovereenkomst

maart 2022

Voltooid
Voltooid

voorlopig ontwerp

mei 2022

Voltooid
Voltooid

ondertekening koopovereenkomst

september 2023

Todo
Todo

definitief ontwerp

december 2023

Todo
Todo

ontwerpbesluit wijzigingsplan ter inzage

maart 2024

Todo
Todo

ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage

juni 2024

Todo
Todo

start herontwikkeling 

maart 2026

oplevering

Contact

Stefan Poot
14 023
antwoord@haarlem.nl

Heeft u een vraag over het plan? Neem dan contact op met Lingotto en Amsterdam Village Company via Contact – HOF haarlem

Nieuws

Nieuws