Ontwikkeling Oostpoort

Bijgewerkt tot en met 6 juni 2024
Status: Ontwerp

Rond station Haarlem Spaarnwoude maken we een nieuwe stadsentree: Oostpoort. Dit wordt een levendig, stedelijk gebied, dat ook dicht bij de natuur van recreatiegebied Spaarnwoude en de Veerplas ligt.

Station Haarlem Spaarnwoude

Wat u moet weten

  • We bouwen ongeveer 1.000 nieuwe woningen rond het OV-knooppunt station Haarlem Spaarnwoude. Er is ook plek voor kleine horeca- en zorgvoorzieningen
  • Eind 2024 start de bouw van een nieuw houten woongebouw aan de Diakenhuisweg. Woningcorporatie Ymere gaat dit gebouw met ongeveer 100 sociale huurwoningen bouwen. Wij zorgen voor de inrichting van de openbare ruimte
  • Vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne staan er naast P&R station Haarlem-Spaarnwoude tijdelijke woonunits voor Oekraïners die eerder ergens anders in Haarlem werden opgevangen. De units blijven in ieder geval staan tot begin 2027
  • Gemeente Haarlem, Elan Wonen, Ymere en Pré Wonen ondertekenden een afsprakenbrief om samen een programma van eisen op te stellen voor de bouw van sociale huurwoningen in Hart voor Oostpoort
  • Het college van B en W heeft op 4 juni 2024 gekozen voor een plan waarmee alle gewenste ontwikkelingen voor dit gebied uitgevoerd kunnen worden: een nieuwe stadsentree, een compleet OV-knooppunt, een nieuwe woonbuurt rondom het station en meer banen en activiteit van bedrijven in Haarlem-Oost. Hiervoor is een aanpassing van het Kegge Stastokviaduct nodig
  • Het projectteam werkt dit plan verder uit tot een masterplan met de naam Hart voor Oostpoort. In dit plan staat wat er mogelijk is in het gebied en wat niet. En waar mensen straks kunnen wonen, werken, fietsen, parkeren en kunnen genieten van het water en groen. In het voorjaar 2025 is het masterplan klaar voor inspraak. U kunt dan uw reactie geven op het plan

Planning blok 1F

Planning

eind 2022

Voltooid
Voltooid

inspraak ontwerpbestemmingsplan en concept stedenbouwkundig programma van eisen

2023 en 2024

Actief
Actief

maken stedenbouwkundig plan en uitwerken tot bouwplan

Actief
Actief

kiezen van bedrijven waar we mee samenwerken

eind 2024

Todo
Todo

start bouw

2026

Todo
Todo

oplevering nieuwbouw en openbare ruimte

Planning Hart voor Oostpoort

Planning

2023 en 2024

Actief
Actief

maken ontwerp masterplan, inclusief concept programma van eisen voor de leefomgeving

2024 en 2025

Todo
Todo

inspraakperiode en vaststellen masterplan en programma van eisen voor de leefomgeving

2025 en 2026

Todo
Todo

kiezen van bedrijven waar we mee samenwerken

Todo
Todo

maken ontwerp stedenbouwkundig plan en ontwerp omgevingsplan

2026 en 2027

Todo
Todo

inspraakperiode en vaststelling omgevingsplan

Todo
Todo

uitwerken stedenbouwkundig plan tot bouwplan

2027

Todo
Todo

start bouw 1e fase

2034

Todo
Todo

oplevering laatste fase en openbare ruimte

Todo
Todo

ontwikkeling Hart voor Oostpoort afgerond

Contact

Sigrid de Boer, ontwikkelmanager
14 023
ontwikkelzoneoostpoort@haarlem.nl

Nieuwsbrief

U kunt u aanmelden voor de digitale nieuwsbrief door te mailen naar ontwikkelzoneoostpoort@haarlem.nl