Ontwikkeling Oostpoort

Bijgewerkt tot en met 29 november 2023
Status: Ontwerp

Rond station Spaarnwoude maken we een nieuwe stadsentree: Oostpoort. Dit wordt een levendig, stedelijk gebied, dat tegelijkertijd dicht bij de natuur van recreatiegebied Spaarnwoude en de Veerplas ligt.

Station Haarlem Spaarnwoude

Wat u moet weten

  • Naast nieuwbouw met ongeveer 1.000 woningen, komen in Oostpoort winkels, een hotel en sportfaciliteiten
  • We ontwikkelen het gebied stap voor stap. We starten met Blok 1F, in de bocht van de Diakenhuisweg. Hier komen 100 woningen. Daarna komt Hart voor Oostpoort aan de beurt
  • In juli 2023 is aan de zuidzijde van station Spaarnwoude een extra fietsenstalling van 2 verdiepingen gebouwd. Hier zijn nu 200 tot 240 extra fietsparkeerplekken
  • Vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne komen er naast P&R station Haarlem-Spaarnwoude tijdelijke woonunits voor Oekraïners die nu ergens anders in Haarlem worden opgevangen. De units die nu worden gebouwd blijven staan tot ten minste begin 2027
  • Gemeente Haarlem, Elan Wonen, Ymere en Pré Wonen ondertekenden een afsprakenbrief om samen een Programma van Eisen op te stellen voor de bouw van sociale huurwoningen in Hart voor Oostpoort 

Planning blok 1F

Planning

Eind 2022

Voltooid
Voltooid

inspraak (ontwerp)bestemmingsplan en Concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen

2023

Actief
Actief

opstellen Stedenbouwkundig Plan en uitwerken tot bouwplan

Todo
Todo

selectie marktpartij(en)

Eind 2024

Todo
Todo

start bouw

2026

Todo
Todo

oplevering bouwplan en openbare ruimte

Planning Hart voor Oostpoort

Planning

2023

Actief
Actief

Opstellen ontwerp Masterplan, inclusief concept Programma van Eisen voor de Leefomgeving

2024-2025

Todo
Todo

Inspraak en vaststellen ontwerp Masterplan en concept Programma van Eisen voor de Leefomgeving

2025-2026

Todo
Todo

selectie marktpartij(en)

Todo
Todo

Opstellen ontwerp Stedenbouwkundig Plan en ontwerp Omgevingsplan

2026-2027

Todo
Todo

inspraak en vaststellen Ontwerp Omgevingsplan

Todo
Todo

uitwerken Stedenbouwkundig Plan tot bouwplan(nen)

2027

Todo
Todo

start bouw 1e fase

2034

Todo
Todo

oplevering laatste fase en openbare ruimte

Todo
Todo

ontwikkeling Hart voor Oostpoort afgerond

Contact

Sigrid de Boer, ontwikkelmanager
14 023
ontwikkelzoneoostpoort@haarlem.nl

Nieuwsbrief

U kunt u aanmelden voor de digitale nieuwsbrief door te mailen naar ontwikkelzoneoostpoort@haarlem.nl