Opvang en onderdak

Algemeen

Als u als vluchteling uit Oekraïne onderdak zoekt in onze regio meldt u zich via de telefoon of mail. Wij zoeken dan een geschikte opvangplek in Haarlem of een andere locatie in de Veiligheidsregio Kennemerland. We zijn iedere dag bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur.

Wat u moet weten

Als u hier net bent, vangen wij u eerst op op een plek die geschikt is voor noodopvang. Daarna gaan we op zoek naar een plek waar u langere tijd kunt wonen. Dat kan bij een gastgezin zijn, in een vakantiehuis, een woning die leeg staat of een kantoor dat we geschikt hebben gemaakt om in te wonen.

Huurtoeslag

Als u al in een zelfstandig huurhuis woont, kunt u huurtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen (belastingdienst.nl). Deze toeslag dekt een deel van de kosten van uw huur.