OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid

Bijgewerkt tot en met 25 oktober 2022
Status: Ontwerp

Op de Schipholweg, ter hoogte van de Europaweg, komt een nieuw stedelijk knooppunt: naast nieuwbouw met ongeveer 2.000 woningen, komen er voorzieningen zoals winkels én een regionale mobiliteitshub.

Schipholweg tussen Schalkwijk en Haarlem Oost

Wat u moet weten

  • De verwachting is dat het openbaar vervoergebruik de komende 20 jaar met ongeveer 50% toeneemt
  • We willen dat andere gebieden van Haarlem (zoals het stationsgebied en de binnenstad) hierdoor niet extra belast worden en zoekt een opvangplek buiten de binnenstad: de mobiliteitshub Haarlem Nieuw-Zuid
  • Een mobiliteitshub is een knooppunt waarop verschillende type vervoer (zoals trein, fiets en auto) bij elkaar komen
  • Onderzoek van provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem wees de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg aan als de meest geschikte locatie
  • Het knooppunt krijgt een belangrijke regionale functie met snelle verbindingen naar Schiphol, de Zuidas in Amsterdam en het centrum van Haarlem
  • De gekozen plek moet er voor zorgen dat Haarlem ook met méér woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen goed bereikbaar blijft voor de stad en de regio
  • Aan het oorspronkelijke concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen is op verzoek van betrokken Haarlemmers een extra groen paragraaf toegevoegd. Hierin staat wat er aan planten en bomen in het knooppunt moet komen

Planning

Planning

Maart 2020

Voltooid
Voltooid

onderzoek geschikte locatie

Maart 2021

Voltooid
Voltooid

concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)

Mei 2021

Voltooid
Voltooid

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) vastgesteld in de Raad

2022

Actief
Actief

ontwerp- en voorbereidingsfase

2023

Todo
Todo

start bouw

Contact

Peter Tobben, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

Provincie Noord-Holland