OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid

Bijgewerkt tot en met 26 februari 2024
Status: Ontwerp

Er komt een nieuw busstation (OV-knooppunt) op de Schipholweg in Haarlem. Het nieuwe knooppunt moet zorgen voor een goede bereikbaarheid van Haarlem, waar de komende jaren veel woningen worden gebouwd. De bouw van het busstation gaat naar verwachting in 2026 van start.

Schipholweg tussen Schalkwijk en Haarlem Oost

Wat u moet weten

  • De verwachting is dat het openbaar vervoergebruik de komende 20 jaar met ongeveer 50% toeneemt. Al die extra bussen passen niet meer in de binnenstad en het Stationsplein.
  • Onderzoek van provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem wees de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg aan als de meest geschikte locatie. Hier komen belangrijke busroutes samen vanuit en naar Schiphol, Amsterdam en Hoofddorp.  
  • Het knooppunt krijgt een belangrijke regionale functie met snelle verbindingen naar Schiphol, Amsterdam en het centrum van Haarlem
  • De gekozen plek moet ervoor zorgen dat Haarlem ook met méér woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen goed bereikbaar blijft voor de stad en de regio
  • Het OV-knooppunt is een stedelijke plek waar je straks de stad in en uit kunt. Een busstation met overkapping om comfortabel te wachten bij slecht weer, en een ondergrondse fietsenstalling. Er zijn genoeg voorzieningen als je even moet wachten, en je kunt er snel even een koffie of tussendoortje kunt halen. 
  • Aan het oorspronkelijke concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen is op verzoek van betrokken Haarlemmers een extra groen paragraaf toegevoegd. Hierin staat wat er aan planten en bomen in het knooppunt moet komen
  • Het college heeft het stedenbouwkundig plan voor het nieuwe busstation op de Schipholweg op 4 april 2023 goedgekeurd. De gemeente werkt nu aan een ontwerp en de planologische voorbereidingen.

Planning

Planning

4 april 2023

Voltooid
Voltooid

vaststelling stedenbouwkundig plan

2023 en 2024

Actief
Actief

ontwerpfase

najaar 2024

Todo
Todo

vaststelling ontwerp en bouwplan

2025

Todo
Todo

voorbereidingsfase en omgevingsvergunning

2026

Todo
Todo

start uitvoering

eind 2028

Todo
Todo

oplevering OV-knooppunt

Contact

Peter Tobben, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

Provincie Noord-Holland