Parkeernota ingetrokken, opnieuw in gesprek met de stad

Haarlem vanuit de lucht gezien

De gemeenteraad heeft op 28 maart 2024 de uitslag van het parkeerreferendum besproken. De raad heeft besloten om de Nota Uitwerking parkeerregulering in te trekken. En opdracht gegeven aan het college om in gesprek te gaan met de stad en daarna met een nieuw voorstel te komen.

Op 6 maart 2024 konden Haarlemmers tijdens een referendum laten weten of zij vóór of tegen de ‘Nota Uitwerking parkeerregulering: Uitbreiding betaald parkeren in Haarlem’ waren. Ruim 37% van de Haarlemmers die mochten stemmen heeft dat gedaan. Van hen stemde 81,61% tegen de nota. De uitslag van het referendum is een advies aan de raad. De raad heeft op basis van deze uitslag besloten de nota in te trekken. 

In gesprek met de stad

In de nota stond een pakket aan maatregelen om parkeerproblemen in Haarlem aan te pakken. De gemeenteraad wil graag meer weten over de redenen waarom veel Haarlemmers tegen de maatregelen stemden. Daarom heeft de raad het college opdracht gegeven om opnieuw in gesprek te gaan met de stad. Haarlemmers kunnen zo een bijdrage leveren aan de oplossingen. De raad wil dit voorstel in december 2024 bespreken.

Op deze manier wil de gemeenteraad recht doen aan zowel de uitslag van het referendum als aan eerder vastgesteld beleid, zoals de Omgevingsvisie, Woonvisie en het Mobiliteitsbeleid.

Regeling voor onder andere scholen en handhaving op geldende parkeerregels

Ook heeft de raad opdracht gegeven om parkeerregelingen uit te werken voor onder andere scholen en begraafplaatsen. Daarnaast wil de raad dat er meer wordt gehandhaafd op de geldende parkeer- en verkeersregels.