Persoonsgegevens bekijken en laten aanpassen

Algemeen

In de Basisregistratie Personen (BRP) registreren en bewaren wij uw persoonsgegevens. Zoals uw achternaam, voornamen en burgerservicenummer (BSN). En gegevens over uw ouders, nationaliteit, reisdocumenten, huwelijk of geregistreerd partnerschap, kinderen, ouders en adres. Op mijnoverheid.nl ziet u onder 'Persoonlijke gegevens' welke gegevens geregistreerd staan in de BRP.

Wat u moet weten

  • Bel 14 023 om een afspraak te maken als u uw gegevens liever in de publiekshal bekijkt. Neem naar de afspraak uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument) mee
  • U kunt ons vragen uw persoonsgegevens geheim te houden

Geregistreerde gegevens wijzigen

Staan uw gegevens in de BRP niet juist geregistreerd? Stuur ons dan een brief waarin u aangeeft dat u ze wilt laten aanpassen. U stuurt mee:

  • Kopie identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument)
  • Documenten die bewijzen dat uw gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld een huwelijksakte

Stuur de brief en documenten naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Klantcontactcentrum
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Inleveren in de publiekshal

U kunt de brief, documenten en een kopie van uw identiteitsbewijs ook inleveren in de publiekshal. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 023. U kunt van 1 mei tot 1 september ook zonder afspraak naar de publiekshal komen. Dit is mogelijk op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur. Houdt u wel rekening met een wachttijd.

Met wie wij uw gegevens delen

Bepaalde organisaties kunnen uw persoonsgegevens opvragen. Dit heet een verstrekking. Aan welke organisaties wij uw gegevens mogen geven, hangt af van uw situatie. De RDW mag bijvoorbeeld om uw gegevens vragen als u een rijbewijs hebt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan uw gegevens opvragen als u kinderen hebt.

U kunt een overzicht krijgen van de organisaties aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. En wanneer dat was.

Overzicht aanvragen

Schrijf in een brief op dat u een overzicht van de verstrekte persoonsgegevens wilt ontvangen. Onderteken de brief, scan de brief en uw identiteitsbewijs in. Mail alle documenten naar antwoord@haarlem.nl

Of stuur de brief met een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Klantcontactcentrum
Postbus 511
2003 PB Haarlem