Referendum Nota Uitwerking parkeerregulering

Bijgewerkt tot en met 29 maart 2024
Status: Uitvoering

Op 6 maart 2024 was het referendum over de 'Nota Uitwerking parkeerregulering: Uitbreiding betaald parkeren in Haarlem'. Inwoners van de gemeente Haarlem konden hun stem uitbrengen.

Geparkeerde auto's in de Dickmansstraat

Wat u moet weten

  • De definitieve uitslag van het referendum leest u in het nieuwsbericht
  • De gemeenteraad heeft de uitslag van het referendum besproken en besloten de Nota Uitwerking parkeerregulering in te trekken. En opdracht gegeven aan het college om in gesprek te gaan met de stad en daarna met een nieuw voorstel te komen
  • Op 6 maart 2024 konden inwoners van gemeente Haarlem van 16 jaar en ouder stemmen tijdens het referendum over de vraag: Bent u voor of tegen de 'Nota Uitwerking parkeerregulering: Uitbreiding betaald parkeren in Haarlem'? De antwoordcategorieën waren ‘Voor’ en ‘Tegen’
  • Meer informatie over de inhoud van de nota staat op de pagina Nota Uitwerking parkeerregulering

Subsidie

Er kon tot en met 15 december 2023 subsidie aangevraagd worden om campagne te voeren rondom het referendum Nota Uitwerking parkeerregulering. De ontvangen aanvragen zijn beoordeeld op basis van adviezen van de referendumcommissie. 1 aanvraag was juist ingediend, maar niet op tijd door ons in behandeling genomen. We hebben dit alsnog gedaan en de aanvrager heeft subsidie ontvangen.  

Van de 19 ontvangen aanvragen wordt aan 14 aanvragers subsidie verleend. Van de verleende subsidies valt 1 aanvraag in de categorie ‘voor’, 3 aanvragen in de categorie ‘tegen’ en 10 aanvragen in de categorie ‘neutraal’. Er zijn 5 aanvragen afgewezen, deze vielen allemaal in de categorie ‘neutraal’. Elke subsidieaanvrager heeft een bericht ontvangen met een motivatie voor het wel of niet verlenen van de subsidie.

Organisaties of collectieven (groepen) van minimaal 6 Haarlemmers konden voor campagne-activiteiten maximaal € 5.000 subsidie aanvragen.

Planning

Planning

28 september 2023

Voltooid
Voltooid

gemeenteraad akkoord met een inleidend verzoek tot het houden van een raadgevend referendum

9 november 2023

Voltooid
Voltooid

definitief verzoek ingediend tot het houden van een referendum

23 november 2023

Voltooid
Voltooid

bespreking commissie Bestuur

30 november 2023

Voltooid
Voltooid

bespreking en besluit gemeenteraad

februari 2024

Voltooid
Voltooid

inwoners ontvangen stempassen en aanvullende informatie 

6 maart 2024

Voltooid
Voltooid

referendum 

nacht van 6 op 7 maart 2024

Voltooid
Voltooid

voorlopige uitslag referendum 

7 maart 2024

Voltooid
Voltooid

1e zitting gemeentelijk stembureau

11 maart 2024

Voltooid
Voltooid

2e zitting gemeentelijk stembureau

13 maart 2024

Voltooid
Voltooid

zitting centraal stembureau, definitieve uitslag referendum

21 maart 2024

Voltooid
Voltooid

commissie Bestuur bespreekt uitslag referendum en vervolg

28 maart 2024

Voltooid
Voltooid

gemeenteraad besluit over uitslag referendum en wat dit voor de nota betekent

Contact

Team Referendum
023 511 55 55
referendum@haarlem.nl

Nieuws

Nieuws