Skaeve Huse in Haarlem Noord

Bijgewerkt tot en met 25 januari 2024
Status: Ontwerp

We willen 6 Skaeve Huse bouwen aan de Vergierdeweg, naast de monumentale boerderij Noord Akendam. Deze kleine, eenvoudige woningen bieden mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats een allerlaatste kans om niet op straat te belanden. Door hen een plek op afstand van andere woningen te bieden, willen we voorkomen dat zij nog meer problemen krijgen of veroorzaken voor hun omgeving.

Het terrein aan de Vergierdeweg 452 - 454

Wat u moet weten

  • Het bestemmingsplan moet aangepast worden voor de bouw van de Skaeve Huse 
  • Er komt dagelijks toezicht en begeleiding voor de bewoners van Skaeve Huse
  • Wanneer de Skaeve Huse bewoond gaan worden, komt er een convenant beheer. Daarin staan afspraken tussen de betrokken partijen (gemeente, omwonenden, woningcorporatie en politie) om mogelijke overlast door bewoners van Skaeve Huse zo veel mogelijk te voorkomen 
  • Skaeve Huse zijn niet bedoeld voor gezinnen met kinderen
  • We willen ervoor zorgen dat de monumentale boerderij Noord Akendam duurzaam wordt hersteld. Het uitgangspunt is om de huidige uitstraling van het gebied te behouden

Meedenken en meedoen

Voor de komst van de Skaeve Huse is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt, u kunt dat bekijken op de website van het gemeentebestuur onder agendapunt 10. Het plan bestaat uit een kaart, regels en een toelichting. 

Het ontwerpbestemmingsplan lag van 11 december 2023 tot en met 24 januari 2024 ter inzage. U kon in die periode uw reactie geven op het plan.

Aan de hand van de reacties wordt voor zover nodig het ontwerpbestemmingsplan aangepast en uitgewerkt tot een definitief bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan gaat vervolgens naar de gemeenteraad om vastgesteld te worden. 

Planning

tijdlijn

september 2016

Voltooid
Voltooid

beleidskader opvang, wonen en herstel door gemeenteraad vastgesteld

november 2016

Voltooid
Voltooid

uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang in Commissie Samenleving

maart 2019

Voltooid
Voltooid

vaststelling College van B en W proces locatieonderzoek Skaeve Huse

juli 2019

Voltooid
Voltooid

vaststelling gemeenteraad

september 2020

Voltooid
Voltooid

locatieonderzoek aangeboden aan gemeenteraad door College van B en W

april 2021

Voltooid
Voltooid

gemeenteraad heeft Vergierdeweg 452/454 aangewezen als locatie voor Skaeve Huse

februari 2022

Voltooid
Voltooid

gemeenteraad geeft toestemming voor start project

1e helft 2023

Voltooid
Voltooid

maken ontwerpbestemmingsplan en herstelplan voor boerderij

11 december 2023 tot en met 24 januari 2024

Voltooid
Voltooid

ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

9 januari 2024

Voltooid
Voltooid

inloopavond

2e kwartaal 2024

Todo
Todo

gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast

Contact

Wendy Dieben, procesmanager
14 023
opvang@haarlem.nl