Stationsgebied

Bijgewerkt tot en met 31 mei 2024
Status: Ontwerp

Het stationsgebied in Haarlem wordt steeds drukker met bussen, auto’s, taxi’s, fietsers en voetgangers. Daarnaast zijn de inrichting van het Stationsplein en de gebouwen tegenover het station verouderd. Het stationsgebied wordt daarom flink opgeknapt, zodat het een goed werkend verkeersknooppunt blijft en een fijne plek wordt om te zijn.

Stationsplein

Wat u moet weten

  • Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Stationsgebied 2020-2040 goedgekeurd
  • Het Stationsplein wordt heringericht, het busstation wordt vernieuwd en er komt extra ruimte om de fiets te parkeren
  • Het kantoorpand en de Beyneshal worden gesloopt en er komt nieuwbouw voor wonen en werken
  • Aan de noordkant van het station komt een ondergrondse fietsenstalling
  • In november 2022 heeft het Rijk besloten om € 15,7 miljoen mee te betalen aan de nieuwe inrichting van het Stationsplein en de extra plekken om de fiets te parkeren aan de zuidkant van het station
  • In juni 2024 wordt er een proef op het Kennemerplein uitgevoerd. Er wordt onderzocht of er meer ruimte voor fietsers gemaakt kan worden door tijdelijk auto’s die vanaf de Kennemerbrug richting het station rijden niet meer rechts richting Zandvoort te laten afslaan

Waarom we dit doen

Het gebruik van openbaar vervoer, fiets en auto neemt toe. We vinden het belangrijk dat het stationsgebied als verkeersknooppunt goed blijft werken. Daarvoor zijn een nieuw busstation en een extra fietsenstalling nodig. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het Stationsplein een fijne plek wordt om te zijn.

Meedenken en meedoen

In februari en maart 2024 konden Haarlemmers en reizigers een vragenlijst over het stationsgebied invullen. De vragenlijst ging over waar de bussen rijden op het Stationsplein, de extra plekken om de fiets te parkeren en de nieuwe plek van het busstation. U kunt het rapport over de vragenlijst bekijken bij 'Documenten'.

Vervolg

De resultaten van de vragenlijst worden samengevat in een participatieverslag, samen met de reacties van omwonenden, Haarlemse belangengroepen en betrokken organisaties zoals NS, ProRail, de provincie Noord Holland en de eigenaar van het Beresteyncomplex. 

Het participatieverslag wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De raad maakt daarna een keuze voor de inrichting van het gebied.

Planning

Planning

juli 2021

Voltooid
Voltooid

vaststelling Toekomstvisie Stationsgebied 2020-2040

februari - maart 2024

Voltooid
Voltooid

participatie met vragenlijst

27 februari 2024

Voltooid
Voltooid

inloopavond

juni of juli 2024

Todo
Todo

beslissing gemeenteraad 

2e helft 2024

Todo
Todo

opstellen programma van eisen stationsgebied

Contact

Wendy Dieben, procesmanager
14 023
stationsgebied@haarlem.nl

Met wie we samenwerken