Stationsgebied

Bijgewerkt tot en met 16 november 2022
Status: Ontwerp

Het stationsgebied gaat flink op de schop zodat het een goed functionerend knooppunt blijft.

Stationsplein in het Centrum

Wat u moet weten

  • Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Stationsgebied 2020-2040 goedgekeurd
  • Het busstation wordt vernieuwd en er komen 5.000 fietsparkeerplekken
  • Het kantoorpand en de Beyneshal worden gesloopt en er komt nieuwbouw (werken en wonen)
  • In november 2022 heeft het Rijk bekend gemaakt € 15,7 miljoen bij te willen dragen in de kosten van de herinrichting van de openbare ruimte en de aanleg van een deel van de fietsparkeerplekken
  • In de loop van 2023 maakt de gemeenteraad een keuze over verschillende vragen die in de Toekomstvisie Stationsgebied 2020-2040 staan

Waar de gemeenteraad nog over beslist

  • Route van bussen aan de zuidzijde van het station
  • Locatie en de inrichting van het busstation
  • Locatie van de nieuwe fietsenstalling

Waarom we dit doen

Het gebruik van openbaar vervoer, fiets en auto neemt toe. Wij vinden het belangrijk dat het stationsgebied een goed functionerend OV-knooppunt blijft. Daarvoor zijn een nieuw busstation en een extra fietsenstalling nodig.

Planning

tijdlijn

Juli 2021

Voltooid
Voltooid

Toekomstvisie 2020-2040 Stationsgebied vastgesteld

Eerste helft 2023

Todo
Todo

Beslissing gemeenteraad over keuzes uit Toekomstvisie 2020 - 2040 Stationsgebied

Contact

Wendy Dieben, procesmanager herontwikkeling Beresteyn complex en herinrichting Stationsplein en busstation

Jasper Pronk, procesmanager fietsenstalling

14 023
stationsgebied@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

Nieuws

Nieuws