Subsidie breedtesport

Algemeen

Met uw sportvereniging of stichting kunt u subsidie aanvragen voor een project of evenement. Dat kan als het project of evenement sport en beweging stimuleert. Bijvoorbeeld als u een buurttoernooi organiseert of een nieuw team opricht. U kunt maximaal € 5.000 aanvragen, afhankelijk van wanneer u de aanvraag doet.

Nodig bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag met DigiD of eHerkenning moet u een aantal documenten uploaden.
Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx is van maximaal 10 MB.

 • Projectplan van het project of evenement.
  In dit plan moet in ieder geval duidelijk worden wat het project inhoudt, met welke partijen u eventueel samenwerkt, wat de doelgroep is, hoeveel deelnemers u verwacht en wanneer het project plaatsvindt.
 • Begroting of financieel overzicht.
  Geef hierin ook aan of u subsidies krijgt van andere organisaties en hoeveel u zelf bijdraagt
 • Organisaties, stichtingen, verenigingen en wijkplatforms die voor het eerst een aanvraag doen: de oprichtingsakte of -statuten en het jaarverslag en de jaarrekening van het voorgaande jaar (als die er zijn)

Wat u moet weten

 • Voor subsidieaanvragen bestaan 2 termijnen. Voor 1 november dient u plannen in voor de eerste helft van het volgende jaar. Plannen voor de tweede helft van het jaar, dient u in voor 1 mei van dat jaar
 • Als er iets verandert aan uw plannen nadat u de subsidieaanvraag deed, moet u dit bij ons melden
 • U kunt deze subsidie alleen aanvragen voor een eenmalig project of evenement. Het is geen structurele subsidie
 • We hechten waarde aan inclusie. Daarom geven we voorrang aan aanvragen die bijvoorbeeld kwetsbare doelgroepen betrekken of een goede invloed hebben op de buurt
 • Bewegingscoaches van SportSupport kunnen u informeren en adviseren over uw subsidieaanvraag

Verantwoording subsidie

Als u de subsidie krijgt, horen we na het project of evenement graag hoe het was. Daarom moet u uiterlijk 13 weken na het project of evenement een verslag indienen. In dat verslag legt u uit hoe het project of evenement verliep en hoe u het subsidiebedrag hebt besteed.

Na uw aanvraag

U hoort binnen 8 weken of uw aanvraag goedgekeurd is. Als we voor uw aanvraag informatie missen, nemen we daarover contact met u op.