Subsidie cultuur

Algemeen

Als culturele organisatie kunt u subsidie aanvragen bij het Cultuurstimuleringsfonds. Dit kan voor een project op het gebied van kunst, cultuur, cultuureducatie en talentontwikkeling. Deze projecten mogen geen winst maken of een religieus of goed doel hebben. Bent u professioneel cultuurmaker in meerdere kunstdisciplines en woont u in Haarlem? Dan kunt u voor de ondersteuning van uw beroepspraktijk subsidie aanvragen. Aanvragen voor projecten en ondersteuning beroepspraktijk kunt u indienen tot 14 september 2024.

Nodig bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag met DigiD of eHerkenning moet u een aantal documenten uploaden. Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, of .jpeg is van maximaal 10 MB. U kunt geen .doc of .docx uploaden

Voor uw project

 • Een projectplan: beschrijf duidelijk wat u wilt gaan doen en waarom 
 • Een sluitende begroting met een schatting van kosten en inkomsten
 • Bij een eerste aanvraag voor een stichting of vereniging: een scan van de oprichtingsakte of -statuten
 • Beknopte curricula vitae van de betrokken cultuurmakers, dit is niet verplicht

Voor ondersteuning

 • Een toelichting hoe de aanvraag bijdraagt aan uw artistieke beroepspraktijk als professionele cultuurmaker
 • Een sluitende begroting met toelichting
 • Een planning waaruit blijkt dat u de subsidie binnen 12 maanden na toekenning uitgeeft
 • Een CV waaruit blijkt dat u een professioneel cultuurmaker bent met als primaire bezigheid het produceren van kunst in uiteenlopende kunstdisciplines of crossovers daarvan

Wat u moet weten

Uw project

 • U kunt deze subsidie 3 keer per jaar aanvragen. Doe de aanvraag uiterlijk 14 januari, 14 mei of 14 september voor een project dat minimaal een maand later start
 • Uw activiteit moet afgerond zijn binnen 12 maanden na 14 september
 • U kunt maximaal € 25.000 aanvragen voor een project

Hebt u eerst advies nodig over uw projectplan of begroting? Kom dan naar ons spreekuur. Dat is elke 1e woensdag van de maand. Een gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Stuur een e-mail naar csf@haarlem.nl, dan sturen wij u een uitnodiging.

Ondersteuning

 • U kunt ondersteuning aanvragen voor bijvoorbeeld materiaal- en studiekosten, reis- en verblijfkosten. Het maken van werk (productiekosten), onderzoek, experiment en studie
 • Als u de ondersteuning van ons krijgt, dan hebt u 2 jaar na het verlenen van de subsidie geen recht op nieuwe ondersteuning
 • Aanvragen moeten voldoen aan de voorwaarden. Komt het aantal aanvragen boven het budget uit, wordt er door een notaris geloot
 • U kunt maximaal € 2.000 aanvragen voor ondersteuning

Na uw aanvraag

Een externe adviescommissie beoordeelt uw aanvraag voor een project. Dit zijn geen medewerkers van de gemeente. Zij kijken onder andere naar de volgende punten:

 • Artistieke kwaliteit van het project, denk aan de vaardigheid van de cultuurmakers
 • Zakelijke kwaliteit van het project: de financiële onderbouwing, de bijdrage van andere fondsen, het gebruik van de Fair Practice Code (dat iedere medewerker een redelijke vergoeding krijgt) en uw communicatie- en publiciteitsplan
 • Culturele belang voor de inwoners en bezoekers van Haarlem
 • Of het project past in ons kunstbeleid als het om kunst in een openbare ruimte gaat
 • Of u al subsidie van ons krijgt en of dit project dan iets toevoegt aan wat u al aanbiedt

Na 14 september laten wij u binnen 13 weken in een brief weten of u subsidie voor uw project of ondersteuning beroepspraktijk krijgt.