Subsidie cultuur

Algemeen

Als kunstenaar, cultuurmaker of culturele organisatie kunt u subsidie aanvragen uit het Cultuurstimuleringsfonds. Dit kan voor een project op het gebied van kunst, cultuur, cultuureducatie en talentontwikkeling. Deze projecten mogen geen winst maken of een religieus of goed doel hebben. Aanvragen voor subsidie kunnen tot 14 januari 2024 worden ingediend.

Nodig bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag met DigiD of eHerkenning moet u een aantal documenten uploaden. Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx is van maximaal 10 MB.

 • Een projectplan: beschrijf duidelijk wat u wilt gaan doen en waarom. Omschrijf de artistieke kwaliteit (denk aan vakmanschap van de makers) en het culturele belang voor Haarlem
 • Een sluitende begroting met een schatting van kosten en inkomsten. Bij de inkomsten staan het subsidiebedrag dat u aanvraagt bij ons en aanvullende bijdragen. Dit kunnen bijdragen zijn van andere fondsen of sponsoren en inkomsten die u verwacht van bijvoorbeeld kaartverkoop
 • Bij een eerste aanvraag voor een stichting of vereniging: een scan van de oprichtingsakte of -statuten
 • Beknopte curricula vitae van de betrokken cultuurmakers, dit is niet verplicht

Wat u moet weten

 • Lukt het niet om de aanvraag online te doen? Stuur dan een e-mail naar subsidiebureau@haarlem.nl
 • Als individuele, professionele cultuurmaker kunt u maximaal € 2.000 aanvragen om u te ondersteunen in uw werk. Bijvoorbeeld voor materiaal- en studiekosten
 • Deze subsidie is niet bedoeld voor standaard kunst- of muzieklessen in het onderwijs, voor het publiceren van boeken of vaste lasten 
 • Uw activiteit moet afgerond zijn binnen 12 maanden nadat u de aanvraag uiterlijk kan indienen
 • U kunt deze subsidie 3 keer per jaar aanvragen. Doe de aanvraag uiterlijk 14 januari, 14 mei of 14 september voor een project dat minimaal een maand later start

Mondeling toelichten

Vraagt u een subsidie aan van maximaal € 1.000 en wilt u uw subsidieaanvraag mondeling toelichten? Vraag ook dan uw subsidie uiterlijk 14 september aan. Stuur daarna een e-mail naar csf@haarlem.nl met het onderwerp Verzoek om de aanvraag mondeling toe te lichten. Wij nemen dan contact met u op.

Spreekuur

Hebt u eerst advies nodig over uw projectplan of begroting? Kom dan naar ons spreekuur. Dat is elke 1e woensdag van de maand. Een gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Stuur een e-mail naar csf@haarlem.nl, dan sturen wij u een uitnodiging.

Na uw aanvraag

Na 14 september laten wij u binnen 13 weken in een brief weten of u de subsidie krijgt. Een externe adviescommissie beoordeelt uw aanvraag. Dit zijn geen medewerkers van de gemeente. Zij kijken onder andere naar de volgende punten:

 • Artistieke kwaliteit van het project, denk aan de vaardigheid van de cultuurmakers
 • Zakelijke kwaliteit van het project: de financiële onderbouwing, de bijdrage van andere fondsen, het gebruik van de Fair Practice Code (dat iedere medewerker een redelijke vergoeding krijgt) en uw communicatie- en publiciteitsplan
 • Culturele belang voor de inwoners en bezoekers van Haarlem
 • Of het project past in ons kunstbeleid als het om kunst in een openbare ruimte gaat
 • Of u al subsidie van ons krijgt en of dit project dan iets toevoegt aan wat u al aanbiedt