Subsidie Impuls Jongerencultuur

Algemeen

U kunt subsidie aanvragen voor cultureel-maatschappelijke projecten in Haarlem voor jongeren. U dient de aanvraag in als rechtspersoon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan culturele instellingen, jeugdorganisaties, evenementorganisatoren of (kunstenaars)collectieven. Uw project organiseert u in 2023 of in 2024. De aanvraag doet u voor 15 november 2023. Per aanvraag kunt u minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 aanvragen.

Nodig bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag met DigiD of eHerkenning moet u een aantal documenten uploaden. Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx is van maximaal 10 MB.

  • Een projectplan: beschrijf duidelijk wat u wilt gaan doen en waarom. Beschrijf de culturele en artistieke kwaliteit en het culturele belang voor jongeren in Haarlem
  • Een sluitende begroting en dekkingsplan: geef een duidelijk overzicht van uw begroting. Geef hierbij aan welk bedrag u van ons vraagt en of u ook andere bijdragen die u verwacht van andere fondsen of eigen inkomsten uit bijvoorbeeld kaartverkoop 
  • Een toelichting hoe u uw project onder de aandacht brengt
  • Als u voor het eerst een aanvraag doet: scan van de oprichtingsakte of -statuten, het jaarverslag en de jaarrekening van vorig jaar (als die er zijn)
  • Krijgt u al subsidie vanuit het programma 2022-2023 Impuls Jongerencultuur Haarlem, dan uploadt u een beknopt inhoudelijk en financieel verslag

Wat u moet weten

  • U organiseert uw project in Haarlem voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar
  • Uw project is cultureel-maatschappelijk van aard 
  • Uw project draagt bij aan de jongerencultuur in Haarlem
  • Uw activiteiten zijn georganiseerd voor en / of door jongeren 
  • Uw project is uiterlijk 31 december 2024 afgerond

In de subsidieregeling Impuls Jongerencultuur leest u wat nog meer van belang is voor uw aanvraag. Hebt u vragen? Stuur dan een mail naar jongerencultuur@haarlem.nl

Na uw aanvraag

Uiterlijk 15 januari 2024 laten wij u in een brief weten of u de subsidie krijgt. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt uw aanvraag. Dit zijn geen medewerkers van de gemeente. De commissie kijkt naar de artistieke kwaliteit, de financiële onderbouwing en het culturele belang voor de jongeren.