Subsidie voor activiteiten

Algemeen

Wilt u subsidie aanvragen om iets te organiseren voor inwoners van Haarlem? Kijk dan eerst of deze activiteit valt in 1 van onze subsidieregelingen. Als dit niet zo is, kunt u algemene subsidie online aanvragen. Dit kan ook als organisatie of vereniging. Doe minimaal 8 weken van tevoren de aanvraag. Als het gaat om een activiteit die jaarlijks terugkomt, vraagt u de subsidie uiterlijk 31 augustus van het voorafgaande jaar aan.

Nodig bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag met DigiD of eHerkenning moet u een aantal documenten uploaden. Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx is van maximaal 10 MB.

  • Projectplan van de activiteit
  • Begroting of financieel overzicht van de activiteit of het plan. Geef hierin ook aan of u subsidies krijgt van andere organisaties en hoeveel u zelf bijdraagt
  • Organisaties, stichtingen, verenigingen en wijkplatforms die voor het eerst een aanvraag doen: de oprichtingsakte of -statuten en het jaarverslag en de jaarrekening van het voorgaande jaar (als die er zijn)
  • Ondernemingen: de-minimisverklaring

Wat u moet weten

  • De activiteit moet toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking
  • Bij vragen over uw aanvraag of het formulier kunt u een e-mail sturen naar subsidiebureau@haarlem.nl