Subsidie voor wijkplatforms

Algemeen

Wijkplatforms kunnen subsidie aanvragen voor kosten voor bijvoorbeeld zaalhuur, communicatie of het organiseren van activiteiten voor de wijk. Wilt u dit jaar subsidie ontvangen, dan vraagt u de subsidie aan voor 1 oktober van dit jaar. Wilt u een aanvraag doen voor volgend jaar, dan vraagt u aan vanaf 1 november van dit jaar.

Nodig bij uw aanvraag

 • Een plan waarin u uitlegt hoe het wijkplatform is georganiseerd en met welke organisaties u gaat samenwerken of wil gaan samenwerken. Dit kunnen organisaties in en buiten de wijk zijn 
 • Overzicht van de bewoners die de kern van het wijkplatform vormen: u vermeldt hun naam, mailadres en telefoonnummer 
 • Een scan van de oprichtingsakte of -statuten en het uittreksel van KvK, als u aanvraagt voor een stichting, vereniging of coöperatie 
 • Vereniging met beperkte bevoegdheid: het huishoudelijk reglement

Wat u moet weten

 • Het wijkplatform bestaat uit minimaal 3 bewoners  
 • Het wijkplatform verbetert samen met wijkbewoners de leefbaarheid in de wijk  
 • Voor een heel jaar kunt u minimaal € 5.000 (basisbedrag) subsidie krijgen
 • Vraagt u gedurende het jaar aan, dan krijgt u een deel van het basisbedrag
 • Wij kunnen u meer subsidie toekennen dan € 5.000. Dit hangt af van het aantal inwoners, de hoeveelheid sociale huurwoningen en het aantal mensen met een uitkering in uw wijk. Deze extra subsidie betalen wij u samen met het basisbedrag uit 
 • Er is één wijkplatform per wijk
 • U kunt voor meerdere wijkplatforms tegelijk subsidie aanvragen