Toekomst Cronjéstraat

Bijgewerkt tot en met 12 mei 2023
Status: Idee

De Cronjéstraat wordt opnieuw ingericht. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers van de Cronjéstraat maken we daar een plan voor.

Cronjéstraat met fietser
Cronjéstraat. Foto door Jurriaan Hoefsmit

Wat u moet weten

Om ervoor te zorgen dat de Cronjéstraat ook in de toekomst een fijne plek is om te winkelen, wonen en verblijven willen we de straat vernieuwen.

Wat we gaan doen

  • Om tot een goed plan te komen onderzoeken we eerst hoe de ideale straat van de toekomst eruit ziet en welke kansen er zijn. Want wat vinden we belangrijk voor deze straat? Hoe willen we de straat gebruiken? Waar kan meer groen toegevoegd? En hoe willen we omgaan met verkeer, parkeren en stallen van fietsen in de straat?
  • Om dit in kaart te brengen zijn we in gesprek gegaan met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers van dit winkelgebied. Ook hebben we gekeken naar trends en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor dit gebied. Op basis daarvan maken we een plan voor de toekomst van de Cronjéstraat
  • Als dit plan klaar is gebruiken we dit om een nieuw plan te maken voor de inrichting van de winkelstraat

Planning

Planning

7 december 2022

Voltooid
Voltooid

bijeenkomst voor ondernemers en vastgoedeigenaren om ideeën en kansen op te halen

Januari 2023

Voltooid
Voltooid

enquêtes onder bezoekers van de Cronjéstraat en bijeenkomst voor bewoners om kansen en ideeën op te halen

Najaar 2023

Todo
Todo

Concept plan voor de toekomst van de Cronjéstraat is klaar en wordt ter inzage gelegd. Iedereen kan reageren  

Najaar 2023

Todo
Todo

Plan voor de toekomst van de Cronjéstraat wordt waar nodig en mogelijk aangepast en daarna vastgesteld door de gemeenteraad

Begin 2024

Todo
Todo

start ontwerpfase nieuwe inrichting Cronjéstraat

Contact

Frits Hildebrand, procesmanager
14023
antwoord@haarlem.nl

Met wie we samenwerken