Toekomst Cronjéstraat

Bijgewerkt tot en met 7 juni 2024
Status: Idee

De Cronjéstraat wordt opnieuw ingericht. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers van de Cronjéstraat maken we daar een plan voor.

Cronjéstraat met fietser
Cronjéstraat. Foto door Jurriaan Hoefsmit

Wat u moet weten

  • Om ervoor te zorgen dat de Cronjéstraat ook in de toekomst een fijne plek is om te winkelen, wonen en verblijven willen we de straat vernieuwen. Daarom hebben we gesprekken gevoerd met en enquêtes gehouden onder bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. 
  • Momenteel zijn we deze gegevens aan het verwerken. Dit kost veel tijd, omdat we alle resultaten toetsen aan het bestaande beleid wat de gemeente heeft. Denk hierbij aan beleid voor bomen en planten, weginrichting en het gebruik van de auto en de fiets. Maar we kijken ook naar welke trends en ontwikkelingen we op ruimtelijk- en economisch gebied verwachten en hoe we daar op in kunnen spelen samen met winkeliers en vastgoedeigenaren

Wat we gaan doen

  • Als de uitkomsten van de bijeenkomsten en enquêtes gereed zijn delen we deze tijdens een bijeenkomst en op deze projectpagina. Het document geeft een basisbeeld voor de wensen uit de buurt en biedt inspiratie bij het ontwerpproces. Het eerste project waar we het document voor gebruiken is de herinrichting van de straat. Want om ervoor te zorgen dat de Generaal Cronjéstraat ook in de toekomst een fijne plek is om te winkelen, wonen en verblijven willen we de straat vernieuwen

Planning

Planning

7 december 2022

Voltooid
Voltooid

bijeenkomst voor ondernemers en vastgoedeigenaren om ideeën en kansen op te halen

Januari 2023

Voltooid
Voltooid

enquêtes onder bezoekers van de Cronjéstraat en bijeenkomst voor bewoners om kansen en ideeën op te halen

Najaar 2023

Todo
Todo

Toekomstperspectief gereed

Begin 2024

Todo
Todo

start ontwerpfase nieuwe inrichting Cronjéstraat

2026

Todo
Todo

start werkzaamheden herinrichting

Contact

Debbie Bruinsma, gebiedsmanager 
14 023
antwoord@haarlem.nl

Met wie we samenwerken