Toekomstvisie Cronjéstraat

Bijgewerkt tot en met 1 februari 2023
Status: Idee

De Cronjéstraat wordt opnieuw ingericht. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers van de Cronjéstraat maken we daar een plan voor.

Cronjéstraat met fietser
Cronjéstraat. Foto door Jurriaan Hoefsmit

Wat u moet weten

Om ervoor te zorgen dat de Cronjéstraat ook in de toekomst een fijne plek is om te winkelen, wonen en verblijven willen we de straat vernieuwen.

Wat we gaan doen

  • Om tot een goed plan te komen onderzoeken we eerst hoe de ideale straat van de toekomst eruit ziet en welke kansen er zijn. Want wat vinden we belangrijk voor deze straat? Hoe willen we de straat gebruiken? Waar kan meer groen toegevoegd? En hoe willen we omgaan met verkeer in de straat?
  • Om dit in kaart te brengen gaan we in gesprek met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers van dit winkelgebied. Ook kijken we naar trends en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor dit gebied. Op basis daarvan maken we een Toekomstvisie Cronjéstraat
  • Als de visie klaar is geeft dit de basis voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte van de winkelstraat

Waarom we dit doen

De uiteindelijke nieuwe inrichting van de Cronjéstraat sluit aan op de doelstelling om ook in de toekomst een fijne stad te zijn om te wonen en verblijven. Zo komt er meer ruimte voor groen en water. Dit biedt verkoeling op warme dagen en zorgt ervoor dat water goed weg kan stromen bij hevige regenval. Ook kiezen we voor andere vormen van vervoer. Minder met de auto, maar juist meer lopend en met de fiets.

In gesprek met de buurt

Begin februari plaatsen we op deze pagina een vragenlijst die bewoners en bezoekers van de Cronjéstraat in kunnen vullen. De uitkomsten van deze vragenlijst gebruiken we bij het maken van de Toekomstvisie Cronjéstraat. 

Planning

Planning

7 december 2022

Voltooid
Voltooid

bijeenkomst voor ondernemers en vastgoedeigenaren om ideeën en kansen op te halen

Januari 2023

Actief
Actief

we houden enquêtes onder bezoekers van de Cronjéstraat, dit doen we een aantal keer op drukke winkeldagen

1e kwartaal 2023

Todo
Todo

Concept Toekomstvisie is klaar en wordt ter inzage gelegd. Iedereen kan reageren  

Midden 2023

Todo
Todo

Toekomstvisie wordt waar nodig en mogelijk aangepast en daarna vastgesteld door de gemeenteraad

Najaar 2023

Todo
Todo

start ontwerpfase nieuwe inrichting Cronjéstraat

Contact

Frits Hildebrand, procesmanager
14023
antwoord@haarlem.nl

Met wie we samenwerken