Uitkeringsfraude melden

Algemeen

Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? Dan kunt u dit bij ons melden. U kunt de fraude melden zonder uw naam of contactgegevens door te geven. U kunt bij uw melding ook documenten uploaden. Wij gaan vertrouwelijk om met uw melding.

Wat u moet weten

  • Meldt u anoniem? Dan kunnen wij geen contact met u opnemen voor meer informatie. Vul het formulier daarom zo volledig mogelijk in
  • Is uw anonieme melding de reden voor een onderzoek? Dan kunnen wij degene over wie u de melding doet, laten weten dat wij een anonieme tip hebben gekregen
  • Doet u de melding niet anoniem? Dan kan uw naam tijdens het vervolgonderzoek bekend worden bij degene over wie u een melding doet
  • Een melding wordt altijd onderzocht. U krijgt geen informatie over het onderzoek
  • Als wij vaststellen dat iemand onterecht een uitkering ontvangt, kunnen wij de uitkering van deze persoon aanpassen of stopzetten

Schriftelijk of telefonisch melden

U kunt uw melding ook in een brief naar ons sturen:

Gemeente Haarlem
Afdeling SMSR
Team Sociale Recherche
Antwoordnummer 238
2000 VC Haarlem

Of u belt 14 023 (optie 9, vraag naar de Sociale Recherche).