Vaste standplaatsvergunning

Algemeen

U hebt een vaste standplaatsvergunning nodig als u voor een langere periode iets wilt verkopen uit een kraam of wagen langs de weg. Voor standplaatsen op gemeentegrond zijn er aangewezen locaties. Als er een locatie is vrijgekomen, maken we dat bekend op overheid.nl en in vakbladen De Koopman en Marktvisie. Daarin staat ook hoe u kunt reageren. Voor een standplaats op eigen terrein gebruikt u onderstaand aanvraagformulier.

Nodig bij uw aanvraag

  • Duidelijke tekening of foto van de verkoopkraam of -wagen
  • Situatietekening met de exacte afmetingen en de indeling van de gewenste locatie(s) (schaal 1:100 of 1:500)
  • Uittreksel uit de Kamer van Koophandel (KVK)
  • Kopie identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort)
  • Als u niet zelf eigenaar bent van de grond: schriftelijke toestemming van de eigenaar

Wat u moet weten

  • Als u op de markt wilt staan, hebt u een standplaatsvergunning voor de weekmarkt nodig
  • Een vaste standplaatsvergunning vraagt u aan als u langer dan 1 maand een standplaats nodig hebt. Voor tijdelijke verkoop van bijvoorbeeld kerstbomen of voor reclame en promotie vraagt u een incidentele standplaatsvergunning aan
  • De vaste standplaatsvergunning is 10 jaar geldig
  • U kunt maximaal 3 standplaatsen voor eigen terrein aanvragen
  • Als we meer informatie nodig hebben, nemen we contact met u op

Aanvragen

U scant het ingevulde formulier en mailt het naar apvvergunning@haarlem.nl. Of u stuurt het per post naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Kosten