Verhuizen naar Nederland

Algemeen

Komt u vanuit het buitenland in Haarlem wonen en bent u van plan langer dan 4 maanden te blijven? Dan schrijft u zich binnen 5 dagen na aankomst in. Dit doet u in de publiekshal. Hiervoor maakt u een afspraak.

Belt u vanuit het buitenland? Bel dan +31 235 11 51 15

Meenemen

  • Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart). U neemt ook uw geldige verblijfsvergunning mee als u geen Nederlander of EU-burger bent
  • Reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • Bewijs dat u hier woont zoals een kopie van uw huur- of koopcontract
  • Als u bij iemand gaat inwonen: ondertekend Formulier toestemming inwoning (pdf) en een kopie van het identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van de hoofdbewoner
  • Als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt: bewijs van uitschrijving
  • Buitenlandse documenten van uzelf en uw kinderen. Zoals geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakten. Zowel de originele gelegaliseerde documenten als de vertaalde. Op rijksoverheid.nl leest u hoe u een document laat legaliseren

Wat u moet weten

  • U kunt uw gezinsleden niet laten inschrijven. Uw partner en kinderen moeten meekomen
  • U kunt zich alleen inschrijven als uw verblijf in Nederland rechtmatig is. Uw verblijf is rechtmatig als u de Nederlandse nationaliteit hebt of die van een ander land uit de Europese Unie. Of als u een geldige verblijfsvergunning hebt. Deze vraagt u aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)