Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Algemeen

Voor sommige beroepen hebt u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Dit is een bewijs van goed gedrag. Bijvoorbeeld als u gaat werken in het onderwijs of de kinderopvang. Een VOG vraagt u aan bij Dienst Justis. De werkgever of instantie die de VOG van u vraagt, moet de aanvraag eerst klaarzetten in het systeem.

Wat u moet weten

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt uw aanvraag. Binnen 4 weken krijgt u de VOG of een afwijzing per post thuisgestuurd.

Aanvragen in de publiekshal

U kunt de VOG ook aanvragen in de publiekshal. Hiervoor maakt u een afspraak. U kunt van 1 mei tot 1 september ook zonder afspraak naar de publiekshal komen. Dit is mogelijk op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur. Houdt u wel rekening met een wachttijd. Wij sturen uw aanvraag naar Dienst Justis. U ontvangt uw VOG binnen 4 weken per post.

Meenemen

  • Ingevuld aanvraagformulier. Dit krijgt u van de organisatie die de VOG van u vraagt
  • Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Als u iemand machtigt om voor u de aanvraag te doen: ingevuld en ondertekend Formulier machtiging uittreksels en verklaringen (pdf). En het identiteitsbewijs van de gemachtigde en een kopie van uw identiteitsbewijs

Kosten

Een VOG kost € 41,35. U betaalt meteen bij de aanvraag.