Vernieuwde woningen aan de Aart van der Leeuwstraat en omgeving

Bijgewerkt tot en met 31 augustus 2022
Status: Voorbereiding

Pré Wonen vervangt de oude sociale huurwoningen aan de Aart van der Leeuwstraat, Generaal Spoorlaan, Gerard van Eckerenstraat en P.C. Boutenstraat voor ongeveer 280 nieuwe sociale huurwoningen. Wij verbeteren ook de openbare ruimte rond de woningen.

Aart van der Leeuwstraat in Haarlem Noord

Wat u moet weten

  • De sociale huurwoningen van woningcorporatie Pré Wonen aan de Aart van der Leeuwstraat, Generaal Spoorlaan, Gerard van Eckerenstraat en de P.C. Boutenstraat zijn verouderd. Daarom sloopt Pré Wonen de 224 woningen
  • Na de sloop bouwt Pré Wonen ongeveer 280 nieuwe sociale huurwoningen
  • We verbeteren de openbare ruimte (het gebied, zoals stoep, straat en park) rond de woningen
  • De werkzaamheden aan het riool onder Jan Prinslaan zijn afgrond. Het riool is vervangen en de bestrating is opnieuw gelegd

Inspraak

  • Tot 8 juli kon iedereen reageren op het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte (de ruimte rond de woningen)
  • Uw reacties worden nu verwerkt. Zodra dit is gebeurd, leest u er meer over op deze pagina
  • Daarna wordt het ontwerp vastgesteld. Als het ontwerp definitief is, kan gestart worden met het voorbereiden van de uitvoering

Planning

Planning

Eind 2022

Todo
Todo

vaststellen definitief ontwerp buitenruimte

Eind 2025

Todo
Todo

nieuwbouw Pré Wonen gereed

Todo
Todo

start werkzaamheden uitvoering openbare ruimte

Contact

Gert Wessling
14023
antwoord@haarlem.nl

Met wie we samenwerken