Vernieuwde woningen aan de Aart van der Leeuwstraat en omgeving

Bijgewerkt tot en met 10 juni 2024
Status: Voorbereiding

Pré Wonen vervangt de oude sociale huurwoningen aan de Aart van der Leeuwstraat, Generaal Spoorlaan, Gerard van Eckerenstraat en P.C. Boutenstraat voor ongeveer 280 nieuwe sociale huurwoningen. Wij verbeteren ook de openbare ruimte rond de woningen.

Aart van der Leeuwstraat in Haarlem Noord

Wat u moet weten

  • De sociale huurwoningen van woningcorporatie Pré Wonen aan de Aart van der Leeuwstraat, Generaal Spoorlaan, Gerard van Eckerenstraat en de P.C. Boutenstraat zijn verouderd. Daarom sloopt Pré Wonen de 224 woningen
  • Na de sloop bouwt Pré Wonen ongeveer 280 nieuwe sociale huurwoningen
  • We verbeteren de openbare ruimte (het gebied, zoals stoep, straat en het groen) rond de woningen. Daarvoor is een ontwerp gemaakt, dit ontwerp is te vinden onder ‘Documenten’
  • De werkzaamheden aan de openbare ruimte voeren we in 3 fases uit, volgend op de uitvoering van Pré Wonen
  • De huidige stoep en rijbaan in de Jan Prinslaan is tijdelijk. Daar is voor gekozen omdat de stoep en rijbaan tijdens de werkzaamheden aan de woningbouw kunnen beschadigen. Als de woningen opgeleverd zijn, richten we de Jan Prinslaan definitief in

Planning

Planning

2022

Voltooid
Voltooid

vervangen riolering Jan Prinsenlaan

27 mei - 8 juli 2022

Voltooid
Voltooid

inspraakperiode voorlopig ontwerp openbare ruimte

31 januari 2023

Voltooid
Voltooid

vaststellen definitief ontwerp openbare ruimte

februari 2023

Voltooid
Voltooid

woningbouw door Pré Wonen - bouwblokken tussen de PC Boutensstraat en de Gerard van Eckerenstraat, fase 1

juni 2024

Actief
Actief

start werkzaamheden openbare ruimte, fase 1

augustus of september 2024

Todo
Todo

oplevering woningbouw Pré Wonen, fase 1

2026

Todo
Todo

oplevering woningbouw door Pré Wonen – bouwblokken tussen de Gerard van Eckerenstraat en de Generaal Spoorlaan, fase 2

Todo
Todo

uitvoering werkzaamheden openbare ruimte, fase 2

2026 / 2027

Todo
Todo

uitvoering werkzaamheden Jan Prinslaan, fase 3

Contact

Gert Wessling
14 023
antwoord@haarlem.nl

Met wie we samenwerken