Vernieuwing Prinses Beatrixplein en omgeving

Bijgewerkt tot en met 8 november 2022
Status: Ontwerp

Het Prinses Beatrixplein is verouderd en aan vernieuwing toe. Daarom krijgt het plein een uitgebreide opknapbeurt. We willen er nieuwe woningen en winkels, een wijkcentrum en betere mogelijkheden voor parkeren. Ook de verkeerssituatie moet beter worden, zodat het plein beter bereikbaar wordt voor inwoners en bezoekers.

Beatrixplein in Haarlem Oost

Wat u moet weten

 • Omdat het gebied gezamenlijk eigendom is, voeren we de vernieuwing samen uit met woningcorporatie Pré Wonen en Dreef Beheer
 • Op dit moment werken we met deze partijen uit wat er precies moet gebeuren en of dat financieel haalbaar is

Waarom we dit doen

Het gebied is onaantrekkelijk en ongezellig; de verkeerssituatie rommelig en gevaarlijk. Inwoners klagen over gebrek aan woonruimte, winkels en sociale voorzieningen. Daarnaast wil de plaatselijke supermarkt graag uitbreiden.

Wat zijn de plannen

 • Sloop bestaande huurwoningen
 • 570 nieuwe woningen, koop en (sociale) huur
 • 32 zorgwoningen naast verpleeghuis Reinaldahuis
 • Gebouw voor taalonderwijs aan kinderen van nieuwkomers (Internationale Taalklas)
 • Nieuwe gymzaal voor basisschool De Zuiderpolder en de Internationale Taalklas
 • Buurtcentrum voor sociaal-maatschappelijke organisaties (Huis van de Wijk)
 • Sportzaal boven op het Huis van de Wijk
 • Nieuw winkelaanbod: grote supermarkt en nieuw winkelcentrum
 • Ondergrondse parkeergarage onder het winkelcentrum
 • Speeltoestellen
 • Veiligere verkeerssituatie met voet- en fietspaden
 • Behoud van bomen, struiken en gras, misschien meer groen zoals buurttuinen

Planning

Tijdlijn

2e kwartaal 2022

Voltooid
Voltooid

Inspraak concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen

4e kwartaal 2022

Actief
Actief

Stedenbouwkundig plan

3e kwartaal 2023

Todo
Todo

Ontwerp bestemmingsplan

Contact

Over dit project

Stefan Poot, procesmanager gemeente Haarlem
14 023
antwoord@haarlem.nl

Over uw woning

Ilona van Lavieren, teamcoördinator Pré Wonen
06 52 57 20 93
Ilonavanlavieren@prewonen.nl

Over uw winkel of bedrijf

Marloes van Drie, Bijzonder Vastgoed Pré Wonen
088 77 00 000
mail@prewonen.nl

Met wie we samenwerken

 • Dreef Beheer B.V., eigenaar van supermarkt DekaMarkt
 • Woningcorporatie Pré Wonen, eigenaar van de woningen en winkels aan het Prinses Beatrixplein
 • Zorggroep Reinaldahuis, eigenaar van zorgwoningencomplex Reinaldahuis
 • Stichting DOCK Haarlem, welzijnsorganisatie