Vernieuwing Prinses Beatrixplein en omgeving

Bijgewerkt tot en met 11 juli 2022
Status: Ontwerp

Het Prinses Beatrixplein is verouderd, verloederd en slecht onderhouden. Daarom willen we dat het plein een uitgebreide opknapbeurt krijgt. We denken aan nieuwe woningen en winkels, een wijkcentrum en betere mogelijkheden voor parkeren. Ook de verkeerssituatie moet beter, zodat het plein beter bereikbaar wordt voor inwoners en bezoekers.

Beatrixplein in Haarlem Oost

Wat u moet weten

 • Omdat het gebied gezamenlijk eigendom is van de gemeente en van bedrijven, voeren we de vernieuwing samen uit met woningcorporaties en ondernemers
 • Op dit moment overleggen we met alle partijen wat er precies moet gebeuren en of dat financieel haalbaar is

Waarom we dit doen

Het gebied is onaantrekkelijk en ongezellig; de verkeerssituatie rommelig en gevaarlijk. Inwoners klagen over gebrek aan woonruimte, winkels en sociale voorzieningen. Daarnaast wil de plaatselijke supermarkt graag uitbreiden.

Wat zijn de plannen

 • Sloop bestaande huurwoningen
 • 570 nieuwe woningen, koop en (sociale) huur
 • 32 zorgwoningen naast verpleeghuis Het Reinaldahuis
 • Gebouw voor taalonderwijs aan kinderen van nieuwkomers (Internationale Taalklas)
 • Nieuwe gymzaal voor basisschool De Zuiderpolder en de Internationale Taalklas
 • Buurtcentrum voor sociaal maatschappelijke organisaties (Huis van de Wijk)
 • Sportzaal bovenop het Huis van de Wijk
 • Nieuw winkelaanbod: grote supermarkt en nieuw winkelcentrum
 • Ondergrondse parkeergarage onder het winkelcentrum
 • Speeltoestellen
 • Veiligere verkeerssituatie met voet- en fietspaden
 • Behoud van bomen, struiken en gras, misschien meer groen zoals buurttuinen

Planning

Tijdlijn

2e kwartaal 2022

Voltooid
Voltooid

Inspraak concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen

4e kwartaal 2022

Actief
Actief

Stedenbouwkundig plan

3e kwartaal 2023

Ontwerp bestemmingsplan

Contact

Over dit project

Stefan Poot, procesmanager gemeente Haarlem
14 023
antwoord@haarlem.nl

Over uw woning

Helma Meuldijk, teamcoördinator Pré Wonen
06 50 05 08 68
helmameuldijk@prewonen.nl

Over uw winkel of bedrijf

Marloes van Drie, Bijzonder Vastgoed Pré Wonen
088 77 00 000
mail@prewonen.nl

Met wie we samenwerken

 • Dreef Beheer B.V., eigenaar van supermarkt DekaMarkt
 • Woningcorporatie Pré Wonen, eigenaar van de woningen en winkels aan het Prinses Beatrixplein
 • Zorggroep Reinaldahuis, eigenaar van zorgwoningencomplex Reinaldahuis
 • Stichting DOCK Haarlem, welzijnsorganisatie