Vernieuwing Prinses Beatrixplein en omgeving

Bijgewerkt tot en met 1 mei 2024
Status: Ontwerp

Het Prinses Beatrixplein is belangrijk voor Parkwijk en na 60 jaar aan vernieuwing toe. Er komen woningen en winkels, een wijkcentrum, onderwijs- en sportvoorzieningen en betere mogelijkheden om te parkeren. Daarnaast zorgen we ervoor dat het plein goed bereikbaar wordt.

Winkelende mensen op het Beatrixplein

Wat u moet weten

 • De huurwoningen boven het winkelcentrum en de portiekwoningen op de hoek van de Vincent van Goghlaan en de Leonard Springerlaan worden gesloopt
 • Er worden ongeveer 570 nieuwe woningen gebouwd: waarvan ongeveer 224 sociale huur, ongeveer 236 midden huur en koop, en ongeveer 112 vrije sector woningen
 • Er komen grote en kleine appartementen, gezinswoningen op de begane grond en zorgwoningen naast woonzorgcentrum Reinaldahuis
 • Er komt nieuwbouw voor de Internationale Taalklas (ITK), waar taalonderwijs wordt gegeven aan kinderen van nieuwkomers
 • Er komt een nieuwe sportzaal voor onder andere basisscholen, ITK, Reinaldahuis, sportverenigingen en gezondheidsinstellingen 
 • Er komt een nieuw Huis van de Wijk, een ontmoetingsplek waar bewoners met elkaar en met verschillende maatschappelijke organisaties kunnen praten
 • Er komt een nieuw winkelcentrum met een supermarkt, winkels en horeca
 • Er komt eerst een tijdelijk winkelcentrum
 • Er komt een mobiliteitshub met meerdere functies, zoals parkeerplekken voor auto's en fietsen, en ruimte voor sociale voorzieningen (bijvoorbeeld voor zorg, onderwijs, kunst of cultuur), kleine winkels of startende ondernemingen
 • Er komt een nieuwe ondergrondse parkeergarage onder het winkelcentrum
 • We richten de openbare ruimte opnieuw in. Er komt meer groen en meer ruimte om te sporten en bewegen
 • Het wordt een omgeving met weinig auto's, waardoor het veiliger wordt voor fietsers en voetgangers en kinderen er veilig kunnen spelen 
 • De Beatrixdreef wordt opnieuw ingericht met meer groen en een goede verbinding met de omgeving

Onderstaande tekening is een verbeelding van de hierboven genoemde vernieuwingen die in het definitief stedenbouwkundig plan staan.

Tekening

Wat hieraan vooraf ging

 • Op 31 oktober 2023 is het definitief stedenbouwkundig plan gepresenteerd aan bewoners en geïnteresseerden
 • De bijeenkomst was ook online te volgen. U kunt de filmopname van de bijeenkomst terugkijken
 • Op 5 december 2023 heeft het college van B en W het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, voorlopig ontwerp inrichtingsplan openbare ruimte, ontwerpbesluit hogere geluidswaarde en het ontwerpbestemmingsplan goedgekeurd
 • Op 25 april 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. In het bestemmingsplan staat waar wel en niet gebouwd mag worden en hoe hoog. En hoe gebouwen en grond gebruikt mogen worden. U vindt het besluit en de plannen bij 'Documenten'

Meedenken en meedoen

In 2024 werken we aan het definitief ontwerp van het inrichtingsplan openbare ruimte. Dit gaat ook over de omliggende wegen Prinses Beatrixplein, Vincent van Goghlaan en de Leonard Springerlaan. Na de zomer willen we een bewonersbijeenkomst organiseren om buurtbewoners en geïnteresseerden mee te laten denken en doen.

Planning

Planning

23 april 2020

Voltooid
Voltooid

vaststelling startnotitie door gemeenteraad 

13 oktober 2022

Voltooid
Voltooid

vaststelling stedenbouwkundig programma van eisen door gemeenteraad

5 december 2023

Voltooid
Voltooid

collegebesluit stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan openbare ruimte

14 december 2023 - 24 januari 2024

Voltooid
Voltooid

ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere geluidswaarde liggen ter inzage, mogelijkheid om te reageren

12 maart 2024

Voltooid
Voltooid

collegebesluit bestemmingsplan en besluit hogere geluidswaarde

25 april 2024

Voltooid
Voltooid

vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad

maart - juni 2025

Todo
Todo

bouw en oplevering tijdelijk winkelcentrum

zomer 2025

Todo
Todo

start fase 1: sloop en bouw winkelcentrum, Internationale Taal Klas, sociale woningen en mobiliteitshub

zomer 2027

Todo
Todo

start fase 2: sloop en bouw Huis van de Wijk, sportzaal, zorgcentrum en sociale woningen

eind 2028

Todo
Todo

start fase 3: sloop en bouw overige sociale-, middeldure- en vrije sector woningen

Contact

Over dit project en sociale voorzieningen

Stefan Poot, procesmanager
Gemeente Haarlem
14 023
beatrixplein@haarlem.nl

Over Pré Wonen projecten

Yvonne van der Voorn
Consulent Projecten
088 770 03 42
yvonnevandervoorn@prewonen.nl

Over uw winkel of bedrijf

Marco van der Schoor
Dreef Beheer
info@dreefbeheer.nl

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van dit project

Inschrijven nieuwsbrief