Vernieuwing Slaperdijkweg

Bijgewerkt tot en met 9 juli 2022
Status: Ontwerp

De Slaperdijkweg, tussen Vlietweg en Redoute, is aan groot onderhoud toe. Een deel van de weg, tussen de Vlietweg en de verkeersafsluiting, wordt een 30 kilometerzone.

Slaperdijkweg in Haarlem Noord

Wat u moet weten

  • Het gaat om het stuk Slaperdijk vanaf de kruising Vlietweg tot aan Redoute (bij Visserseinde)
  • We vernieuwen ook de trap van de dijk bij de Westlaan en de beschoeiing (hout tegen de oever) ter hoogte van de Oostlaan
  • Momenteel wordt gewerkt aan een voorlopig ontwerp

Wat we gaan doen

  • Om dit voorlopig ontwerp te kunnen maken gaat de gemeente in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden
  • Als het voorlopig ontwerp klaar is, wordt dit ter inzage gelegd. Iedereen kan het voorlopig ontwerp bekijken en erop reageren
  • Waar nodig wordt het ontwerp dan aangepast en vastgesteld tot een definitief ontwerp
  • Als het ontwerp definitief is, zoekt de gemeente een aannemer
  • De aannemer voert de werkzaamheden uit

Planning

Tijdlijn

Begin 2022

Voltooid
Voltooid

Start ontwerpfase

Half 2022

Participatie en inspraak

2023

Uitvoering project

Contact

Remco Clemens, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl

Met wie we samenwerken