Voorlopig Ontwerp Spaarndamseweg

Het Voorlopig Ontwerp voor de nieuwe inrichting lag tot en met 16 januari 2023 ter inzage. We bekijken nu de reacties en verwerken deze waar nodig en mogelijk in het definitief ontwerp.

De belangrijkste onderdelen uit het Voorlopig Ontwerp zijn:

 • De weg wordt ingericht als fietsstraat, dit houdt in dat de auto te gast is
 • Binnen de bebouwde kom wordt de snelheid maximaal 30 km/uur
 • We leggen officiële parkeervakken aan, zodat er niet meer in de berm geparkeerd hoeft te worden
 • Om het groen in het gebied gezond en veilig te houden vervangen we 16 bomen die in slechte staat zijn
 • Er komt een slingerend wandelpad dat aansluit op de route langs de Jan Gijzenkade

Zuidelijk wegvak binnen de bebouwde kom

De 1e impressie geeft een doorsnede weer van het zuidelijk wegvak. Dit is het deel van de Spaarndamseweg binnen de bebouwde kom naast de woonboten. Van links naar rechts is hier weergegeven:

 • Boomstronken van de gekapte populieren die in de berm zijn geplaatst ter verbeteren van biodiversiteit en tegengaan ongewenst parkeren
 • De nieuwe fietsstraat van rood asfalt met tweerichtingsverkeer en middenstrook van zwarte klinkers
 • De berm met glooiende maaiveld inrichting en mix van lage struiken en kruidenmix
 • De nieuwe populieren met onderlinge afstand van 15 meter
 • Bomen van 2e en 3e grootte die in willekeurige opstelling geplaatst zijn voor landschappelijke uitstraling
 • Het meanderende wandelpad door de beplanting
 • De Veldesdoorn haag die de overgang van openbaar gebied naar privétuinen markeert
De eerste impressie geeft een doorsnede weer van het zuidelijk wegvak. Dit is het deel van de Spaarndamseweg binnen de bebouwde kom naast de woonboten.
De 1e impressie geeft een doorsnede weer van het zuidelijk wegvak. Dit is het deel van de Spaarndamseweg binnen de bebouwde kom naast de woonboten

Noordelijk wegvak buiten de bebouwde kom

De 2e impressie geeft een beeld van het noordelijk wegvak. Dit is het gedeelte waar de Spaarndamseweg buiten de bebouwde kom ligt en een landschappelijkere uitstraling heeft. Van links naar rechts zien we hier:

 • Nieuw aangeplante knotbomen aan de zijde van de Hekslootpolder met voldoende doorzicht richting het landschap
 • Officiële parkeerplekken in de berm van grasbeton
 • Grasbeton schrikstrook (rammelstrook) aan beide zijden van de rijbaan
 • Fietsstraat van rood asfalt waarbij in een richting gemotoriseerd verkeer is toegestaan
 • Berm met doorzichten richting het Spaarne
 • Wandelpad langs het Spaarne zoals het in de huidige situatie ook aanwezig is
De tweede impressie geeft een beeld van het noordelijk wegvak.
De 2e impressie geeft een beeld van het noordelijk wegvak

Fietsstraat

De Spaarndamseweg is in het mobiliteitsbeleid van gemeente Haarlem aangewezen als Regionale plusroute voor fietsers. Dit betekent dat voor het ontwerp de fietsers belangrijker zijn dan het autoverkeer.

De Spaarndamseweg is een erftoegangsweg. Op een erftoegangsweg maken fietsers en automobilisten samen gebruik van de rijbaan. Een inrichting als fietsstraat voor de Spaarndamseweg is dan een logische keuze.

Voor het uitwerken van het ontwerp is de Spaarndamseweg opgeknipt in 2 delen; het zuidelijke deel binnen de bebouwde kom (toekomstige maximum snelheid 30 km/uur) en het noordelijke deel buiten de bebouwde kom (maximum snelheid 60 km/uur).

Het deel binnen de bebouwde kom wordt ingericht als fietsstraat 30 km/uur met een middenstrook. Door de middenstrook is het duidelijk dat er in 2 richtingen gereden mag worden.

Het deel buiten de bebouwde kom wordt ingericht als fietsstraat 60 km/uur met een smal profiel. Zo is het duidelijk dat hier maar 1 richting op gereden mag worden. Daarnaast voorkomen we dat auto’s met grote snelheid langs fietsers rijden. Door een smal profiel toe te passen is de automobilist genoodzaakt om af te remmen en met gepaste snelheid de fietser te passeren.

Parkeren

Momenteel wordt op de Spaarndamseweg vaak in de berm geparkeerd. Hierdoor beschadigen de bermen en ontstaat een slordig beeld. De gemeente legt daarom nieuwe officiële parkeerplaatsen aan. Hierbij blijft de parkeermogelijkheid hetzelfde als in de huidige situatie.

Groen

De Spaarndamseweg grenst aan ecologische hotspot de Hekslootpolder en is onderdeel van een ecologische verbindingszone. We hebben daarom een ontwerp gemaakt dat de natuurwaarden verhoogt en waarbij een aangenaam, groen landschap ontstaat.

Uit onderzoek blijkt dat 16 bomen in slechte conditie zijn. Ook vanuit de bewoners zijn er veel zorgen over de staat van de bomen, bij storm vallen vaak grote takken van de bomen.

De bomen worden vervangen voor nieuwe bomen van verschillende soorten. Om de straat een landschappelijk en natuurlijk karakter te geven plaatsen we de bomen in groepjes bij elkaar waardoor er kleine doorkijkjes ontstaan. Om het aanzicht van de straat te behouden plaatsen we om de 15 meter een hogere boom.

Tussen de bomen komt een slingerpad dat past bij de doorgaande wandelroute van de Jan Gijzenkade naar het Spaarne. Daarnaast komt een glooiend landschap met hoogteverschillen en daarop natuurlijk geplante inheemse beplanting van een mix van kruiden en graslandschap.

Buiten de bebouwde kom plaatsen we een aantal extra bomen naast het voetpad. Ook worden er knotbomen geplant aan de polderzijde van de Spaarndamseweg.