Woningbouw op het Delftplein

Bijgewerkt tot en met 6 oktober 2023
Status: Ontwerp

Ontwikkeling van nieuwbouw met sociale woningen en middeldure woningen op de grens van de gemeente Haarlem en de gemeente Velsen.

Parkeerplaats omgeving Delftplein

Wat u moet weten

  • Sinds 2016 staan tijdelijke woningen op het Delftplein. Deze zijn geplaatst door Elan Wonen in samenwerking met gemeente Haarlem. De woningen zijn voor starters en statushouders
  • Gemeente Haarlem, gemeente Velsen en Elan Wonen willen het Delftplein ontwikkelen en hier nieuwe woningen bouwen
  • Het Delftplein ligt voor een groot deel in onze gemeente, een klein deel ligt in de gemeente Velsen. Daarom werken we met drie partijen samen. Dit heeft als voordeel dat we uitgaan van de grenzen van het gebied en niet die van de gemeentes
  • De ambitie is om minimaal 350 woningen te bouwen, waarvan een groot deel sociaal (60%) en het overige deel middeldure woningen (40%)

Waarom we dit doen

  • Er is een grote behoefte aan woningen
  • In de omgeving van het Delftplein zijn veel voorzieningen te vinden, er zijn bijvoorbeeld winkels, scholen en openbaar vervoer

Wat we gaan doen

  • Met een stedenbouwkundig bureau denken we na over wat voor soort buurt dit moet worden. En hoe de buurt eruit komt te zien. Dit leggen we vast in een Programma van Eisen van de Leefomgeving (PvEL). Dit PvEL bestaat uit een visie, een programma van eisen, een spelregelkaart en beeldkwaliteitsregels. Dit zijn de uitgangspunten voor het plan voor de buurt.
  • Elan Wonen en mogelijk andere partijen kunnen de woningen gaan ontwerpen als de gemeenteraad van Haarlem en de gemeenteraad van Velsen akkoord zijn met het PvEL. 

Meedenken en meedoen

Er is een klankbordgroep die met beide gemeenten in gesprek gaat over de ontwikkelingen. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van de woningen rondom het gebied en de wijkraad. Daarnaast organiseren we een informatiebijeenkomst waarbij u het PvEL kan inzien. 

Het PvEL heeft van 24 augustus tot en met 4 oktober 2023 ter inzage gelegen. Het is niet meer mogelijk om uw reactie te geven.

Planning

Planning

21 november 2019

Voltooid
Voltooid

gemeenteraad stelt startnotitie vast

24 augustus 2023 - 4 oktober 2023

Voltooid
Voltooid

inspraakperiode concept PvEL

2023/2024

Todo
Todo

vaststellen PvEL door gemeenteraden Haarlem en Velsen

2024

Todo
Todo

onderzoek naar omgang met de gemeentegrens

2025

Todo
Todo

omgevingsplan

Todo
Todo

verkoopvoorwaarden inclusief criteria

2026

Todo
Todo

stedenbouwkundig plan

Todo
Todo

inrichtingsplan openbare ruimte

Todo
Todo

omgevingsvergunning in fases

Contact

Karin de Visser, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl

Met wie we samenwerken