Woningbouw op het Delftplein

Bijgewerkt tot en met 28 november 2022
Status: Ontwerp

Ontwikkeling van nieuwbouw met sociale woningen en middeldure woningen op de grens van de gemeente Haarlem en de gemeente Velsen.

Parkeerplaats omgeving Delftplein

Wat u moet weten

  • Sinds 2016 staan tijdelijke woningen op het Delftplein. Deze zijn geplaatst door Elan Wonen in samenwerking met gemeente Haarlem. De woningen zijn voor starters en statushouders
  • Gemeente Haarlem, gemeente Velsen en Elan Wonen willen het Delftplein ontwikkelen en hier nieuwe woningen bouwen
  • Het Delftplein ligt voor een groot deel in onze gemeente, een klein deel ligt in de gemeente Velsen. Daarom werken we met drie partijen samen. Dit heeft als voordeel dat we uitgaan van de grenzen van het gebied en niet die van de gemeentes
  • De ambitie is om minimaal 350 woningen te bouwen, waarvan een groot deel sociaal (60%) en het overige deel middeldure woningen (40%)

Waarom we dit doen

  • Er is een grote behoefte aan woningen
  • In de omgeving van het Delftplein zijn veel voorzieningen te vinden, er zijn bijvoorbeeld winkels, scholen en openbaar vervoer

Wat we gaan doen

  • Met een stedenbouwkundig bureau denken we na over wat voor soort buurt het wordt en hoe dit er uit komt te zien Dit leggen we vast in een ruimtelijke visie en een stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Over de visie en het SPVE gaan we met bewoners en organisaties in gesprek.
  • Elan Wonen en mogelijk andere partijen kunnen de woningen gaan ontwerpen als de gemeenteraad van Haarlem en de gemeenteraad van Velsen akkoord zijn met de visie en het SPvE

Meedenken en meedoen

Er is een klankbordgroep die met de gemeenten in gesprek gaat over de ontwikkelingen. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van de woningen die rondom het gebied staan en de wijkraad. Daarnaast organiseren we bij het opstellen van visie en het SPvE ook bijeenkomsten  waarbij iedereen en elke organisatie geïnformeerd wordt en zijn of haar mening kan geven. Tenslotte is het ook mogelijk om via inspraak een reactie te geven op de concept plannen.

Planning

Planning

21 november 2019

Voltooid
Voltooid

gemeenteraad stelt startnotitie vast

Winter 2022/2023

Todo
Todo

inspraakperiode Ruimtelijke Visie en Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Voorjaar 2023

Todo
Todo

vaststellen Ruimtelijke Visie en Stedenbouwkundig Programma van Eisen door gemeenteraden

2024

Todo
Todo

opstellen stedenbouwkundig plan

Todo
Todo

opstellen plan voor inrichting openbare ruimte

Todo
Todo

omgevingsplan

2025

Todo
Todo

omgevingsvergunning

Contact

Karin de Visser, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl

Met wie we samenwerken